Friskoleelever bygger eget moutainbike-spor

Eleverne på Klitmøller Friskole bygger lige nu deres helt eget mountainbike-spor i den nedre del af skolens skov. Sporet er hovedsageligt bygget af skolens elever i 4.-6. klasse – med kyndig vejledning fra det lokale sporbyggerlaug.

Ideen om sporet blev første gang luftet på et elevrådsmøde, hvor der blev spurgt ind til muligheden for at etablere et mountainbike-spor på skolens område. I elevrådet var der enighed om, at det var en god ide og forslaget har efterfølgende været igennem både skoleleder og bestyrelse med fuld opbakning.

Tværfagligt projekt
Cyklen er det klart populæreste transportmiddel til og fra skole på Klitmøller Friskole, hvortil over halvdelen af skolens elever cykler dagligt. Et hurtigt kig i cykelskuret viser, at størstedelen af cyklerne er mountainbikes og interessen for mountainbike er støt stigende. Flere af eleverne dyrker endda det at køre på mountainbike i fritiden – enten i en etableret klub/forening eller med venner og familie.

Byggeriet af det nye spor er i fuld gang. Pressefoto

Eleverne har selv skulle arbejde med processen fra visionen med sporet til det fysiske arbejde med at bygge selve sporet. Eleverne har arbejdet helhedsorienteret med projektet og flere fag indgår – både fra de mere faglige fag som matematik til mere fysiske fag som idræt.

Bane med forhindringer
Designet af banen er lavet ud fra en vision om at lave et kort spor, men med mange forskellige forhindringer, som kan køres af alle fra løbecykler og opefter, men som stadigvæk er sjovt og giver mulighed for udvikling.

Sporet byder på mange at de samme udfordringer, som man typisk vil møde ude på mountainbike-sporene i Nationalparken, men i en komprimeret form, som giver børnene mulighed for at øve inden de kommer ud på et længere spor, hvor udholdenhed også spiller ind.

– Efter en lang periode med online undervisning, følte vi det var oplagt at lave et projekt, hvor eleverne følte stort ejerskab og skulle samarbejde om både teoretisk og fysisk arbejde. Det at skabe noget sammen har fungeret rigtig godt til at styrke fællesskabet, Det er eleven, der er i centrum, lyder det fra Morten Duus, der er lærer på Klitmøller Friskole.

At bygge et mountainbikespor er langt fra kun fysisk arbejde, eleverne har arbejdet med kortlægning af området, design af spor, research på området, udregning af kurver etc.

Banen er stadig under udarbejdelse og er derfor ikke offentligt tilgængelig. Der vil blive offentliggjort en åbningsdag på Klitmøller Friskoles facebookside.

Forfatter

Related posts

Top