Friskole og teater deltager i internationalt projekt

Ørding Friskole og Limfjordsteatret deltager i et Erasmus+ projekt – kaldet the Butterfly Project, hvor der i løbet af en 2-årig periode sker udveksling 6 gange med kulturinstitutioner og skoler fra Spanien og Italien.

Hele projektet har været et par år undervejs. Limfjordsteatret kontaktede i maj 2017 Ørding Friskole, for at høre om skolen havde lyst til at være med.

– Projektet har henblik på at udvikle og forny os med hensyn til nye metoder indenfor æstetisk læring, dannelse og performance art. De kreative processer sikrer øget motivation samt at vi kan udvide vores syn på blandt andet inklusion, siger Hanne Have Ward, skoleleder i Ørding Friskole.

Limfjordsteatret er primus motor i projektet og Charlotte Olling Rebsdorf, leder af LIMeren, værksted for scenekunst, teaterpæd. og projektudvikler hos Limfjordsteateret har været afsted flere gange til Granada for at udvikle projektet.

I uge 15 var Limfjordsteatret og Ørding Friskole vært ved en af udvekslingerne, hvor 8 personer fra de deltagende kulturinstitutioner og skoler i Spanien og Italien gæstede Danmark.

Det spændende program for ugen efterlod deltagerne med et fint indtryk af Mors, blandt andet har Limfjordsteatrets leder Gitta Malling vist det Ny Limfjordsteater frem. Besøget har også omfattet en guidet tur til Molermuseet, en guidet tur til sommerfugleafdelingen i Jesperhus blomsterpark, fællesspisning og efterfølgende samtalecafé i Kulturkøbmanden i Sillerslev foruden de mere fagspecifikke workshops. Samtalesproget er foregået på engelsk, hvilket er et krav fra EU.

– Projektet er helt vildt fantastisk og man kan kun blive glad og opløftet over at læse indholdsbeskrivelsen. Selve titlen på projektet refererer selvfølgelig også til netop det, en æstetisk læreproces også kan. Nemlig at udvikle barnets personlige ressourcer i et fællesskab – som sommerfuglens forskellige faser og som mål selvfølgelig det unikke og smukke, fortæller Charlotte Olling Rebsdorf.

– En af hovedpointerne, at man skal omfavne og indbyde lokalsamfundet og dets mange ressourcer til at blive en del af skolelivet. Det er vi vilde med og er et punkt, vi allerede vægter højt, siger Hanne Have Ward. Hos Ørding Friskole er kreative processer en naturlig del af skolelivet. Kreativitet og innovation tænkes ind i flere faste skolefag på skemaet og altid i den ugentlige emnedag, som lærerne planlægger i fællesskab. Her passer Butterfly-projektet godt ind.

Som afslutning får projektet besøg af den kendte forfatter Gerd Laugesen, der sammen med børnene skal skrive et værk til opførelse maj 2020 i Limfjordsteatret i Nykøbing, hvor både forældre og søskende, men også lokalområdet inviteres med. Skriveprocessen vil foregå i workshops med samtlige elever på skift henover det næste skoleår, hvor Gerd Laugesen fast vil være med på skolen 2 dage i ugen for at skrive og skabe med eleverne på skift.

– Vi ser helt bestemt frem til de mange faser, projektet kalder på det næste års tid, hvor vi, børn og voksne, er medskabere – på tværs af landegrænser. Et unikt møde for kunsten i skolen, slutter siger Hanne Have Ward.

Forfatter

Related posts

Top