Fremtid for nedbrændt ældrebolig afgøres i kommunalbestyrelsen

En kortslutning i en stikdåse var skyld i, at en ældrebolig på Gammel Møllevej i Redsted tilbage i december udbrændte – en brand som kostede en mandlig beboer livet.

Boligen var en del af den almene boligafdeling ”Ældre boliger på landet” og er en del af samlet 6 boliger i Redsted. I morgen skal kommunalbestyrelsen på Mors beslutte, om boligen skal genopføres eller om der i stedet skal etableres et rekreativt område for beboerne i de tilbageværende 5 boliger.

Hvis løsningen med det rekreative område vælges har en taksator tilbudt at fjerne resterne af boligen og anlægges et område med græs, samt dertil udbetale en erstatning til den almene boligafdeling på 275.000 kr.

Hvis byrødderne vælger at genopføre boligen skal dette ske indenfor de samme ydre rammer som bygningen havde før branden, men bygningen skal samtidig leve op til det bygningsreglement, som er gældende i dag. Da energikravene til bygninger er blevet væsentligt strammet siden bygningen blev opført, vil det i givet fald medføre en forøgelse af tykkelsen på ydermure, hvorfor boligens areal reduceres fra 62 til 58 m2, hvilket efter forvaltningens vurdering vil gøre boligen mindre attraktiv og dermed udgøre en risiko for såkaldt tomgangsleje.

De 6 boliger i Redsted har igennem de senere år været ramt af udlejningsvanskeligheder, hvorfor der set over en 5 årige periode har været mellem 2 og 4 tomme lejemål.

Forfatter

Related posts

Top