– Fremrykket udvidelse af Rute 26/34 vil gavne på både kort og langt sigt

Debatindlæg af
Tage Odgaard Nielsen (foto), Formand for Dansk Industri Thy Mors
og Morten Primdal, Næstformand for Dansk Industri Midt Vest

Ny eller forbedret infrastruktur kan give store samfundsøkonomiske gevinster. Samtidig er de rette investeringer i infrastruktur et godt instrument til at stabilisere og udvikle økonomien. Noget, der i høj grad bliver brug for i efterdønningerne af den aktuelle Corona-krise.

På den baggrund kan Dansk Industris regionalforeninger Midt/Vest og Thy/Mors varmt bakke op om den appel, Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 for nylig sendte til transportminister Benny Engelbrecht.

Komitéen opfordrer ministeren til at fremrykke statens investeringer i infrastruktur ved at tage fat på de – i denne sammenhæng – mindre og veldefinerede projekter, der ikke forudses at kræve langvarige politiske forhandlinger. Komitéens argument er, at statsvejen fra Hanstholm til Herning – Rute 26 og Rute 34 – udgør en veritabel livsnerve for landsdelens virksomheder og for en befolkning, der ikke i nær samme grad som borgere andre egne af landet kan benytte kollektiv trafik til og fra arbejde. Området er dybt afhængigt af vejtransport, både når varerne fra områdets mange produktionsvirksomheder skal ud på det danske og de internationale markeder, og når virksomhedernes ansatte skal pendle til og fra arbejde.

Komitéens opfordring falder helt i tråd med det notat, DI Transport og Dansk Infrastruktur offentliggjorde først i april. Her opfordres netop til at sætte gang i en række infrastrukturprojekter, som er identificeret, og som vil have lokal, regional og national betydning.

På vejområdet anbefaler DI Transport blandt andet, at der oprettes statslige puljer til mindre projekter, hvor kommunerne kan få adgang til finansiering, men også puljer, der kan anvendes til udbygning af hovedveje og etablering af 2+1-strækninger.

En sådan pulje vil være skræddersyet til at imødekomme områdets længe nærede ønske om en udvidelse af Rute 26 og Rute 34.

En fremrykning af de statslige investeringer i udbygning af Rute 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning vil samtidig få dobbelt effekt: Dels vil anlægsarbejderne gavne beskæftigelse og sætte gang i hjulene oven på Corona-krisen. Og dels vil områdets erhvervsliv inden for en overskuelig tidsramme få en tidssvarende infrastruktur, som er en helt afgørende forudsætning for fortsat vækst.

Foto: Morsø Erhvervsråd

Forfatter

Related posts

Top