Fra kritik til klap på skulderen

I 2011 kritiserede Slots- og Kulturstyrelsen Museum Mors, hvor bl.a. ustabile ledelsesforhold, utilstrækkelig forskning og et manglede overblik over samlingen udløste kritik.

Men i en ny kvalitetsvurdering har museet opnået karakteren “tilfredsstillende”. Det skriver Nordjyske.

Styrelsen har altså vurderet, at museet har fulgt tilfredsstillende op på de forhold, der blev påpeget  i 2011. Det er bl.a. blevet noteret, at der er sket et løft i forhold til forskningsdelen.

– Museet skal dog fortsat fokusere sin faglige profil og tage stilling til, hvilken status de enkelte besøgssteder skal have i den fremadrettede udvikling af museet, står der i rapporten.  Her hentyder Slots- og Kulturstyrelsen til, at antallet af udstillingssteder presser museets økonomi.

Foto: Museum Mors (Skarregaard)

Forfatter

Related posts

Top