Fra ide til bæredygtig prototype i Frøstrup

Frøstrup er et mønstereksempel på en landsby, der har arbejdet med bæredygtighed i mange år og skabt store resultater. Nu bringes det op på et nyt niveau, hvor borgere og virksomheder skal samarbejde om nye ideer til en bæredygtig udvikling for alle.

Foreningen Hannik, der driver både Frøstrup Gamle Kro og Energipunkt Frøstrup, starter nu op med et projekt, der er støttet af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Projektet skulle egentlig have været sat i gang i marts, men blev udsat på grund af corona-situationen.

I projektet inviteres private, virksomheder og videnspersoner til at samarbejde om nye bæredygtige løsninger primært til den private bolig. Fokus er energi, energiforbrug og ressourcer.

Håbet er at ideerne er så gode, at der ved fælles hjælp kan opstilles en eller flere prototyper eller modeller i Energipunkt Frøstrup. Det er ikke nødvendigvis nye opfindelser, men også nye måder at samtænke eksisterende komponenter, anvende eller genanvende ressourcer og inddrage vedvarende energikilder og energilagring.

– Et mål er også at skabe nye arbejdspladser og udbrede gode løsninger der kan gøre livet i landdistrikterne og byerne bedre og mere bæredygtigt. Både her, men også gerne ved eksport til andre lande. Ideer kan måske ikke altid synes mulige eller rentable på den korte bane grundet afgiftsstrukturer og markedsforhold, men det skal ikke være en begrænsning i denne fase, oplyses det i en pressemeddelelse

I første omgang er der planlagt et kickoff-møde og 2 workshops og derefter går arbejdet i gang med konkrete prototyper eller modeller i Energipunkt Frøstrup

Program Kickoff møde 6. oktober 19-21 på Frøstrup gamle Kro

  • Velkomst og orientering om projektet ved formand Poul Erik Kjærgaard , Hannik
  • Varmepumper og energiløsninger Claus Højmark,  Viessmann Varmepumper
  • Genanvendelse af glasfiber til stakit og støjhegn. Fra ide til produkt.
    Niels Lodahl Andersen, Poda Hegn Thy
  • Ressourcer og FN’s bæredygtighedsmål, virksomhedskonsulent Otto Lægaard
  • Ordet er frit og snak omkring bordene om ideer og mulige samarbejder.
Forfatter

Related posts

Top