Fortsat vækst og et solidt resultat i Thisted Forsikring

2014 har været et tilfredsstillende år for Thisted Forsikring g/s.

Kerneforretningen er fortsat i fokus og i udvikling, hvilket en vækst på 9 % og en forbedring af det forsikringstekniske resultat kombineret med et tilfredsstillende investeringsafkast bekræfter. Selskabet kommer således ud med et meget tilfredsstillende resultat på 32,5 mio. kr. før skat.

– 2014 har været et rigtigt godt år for Thisted Forsikring, hvor resultatet endnu en gang viser en tilfredsstillende udvikling i tilgangen af nye kunder, samtidig med en indtjeningsmæssig balance i den samlede portefølje. Derudover har vi haft færre storskader og vejrligsskader i 2014 end i det foregående år, hvilket naturligvis er en betydende faktor i det forbedrede resultat, siger Administrerende direktør Dennis René Petersen.

Finanskrisen er på vej retur
Krisen på finansmarkederne er så småt ved at blive omvekslet til vækst og det kan også mærkes hos Thisted Forsikring.

Den længerevarende finanskrise er vi nu helt og aldeles kommet ud af, og de seneste års gode resultater giver os nu mulighed for at rette vores fokus og ressourcer mod yderligere forretningsudvikling, hvilket er afgørende for fortsat at forblive et konkurrencedygtigt, lokalt forankret forsikringsselskab. Dette vil også indebære yderligere kundefordele, hvilket vi allerede nu arbejder på. Vi har desuden hos Thisted Forsikring med glæde kunne konstatere, at 2014 blev endnu et år med kundetilgang – kundeporteføljen er vokset med 9 % – primært i privatkundesegmentet. Det er vi naturligvis også meget tilfredse med, siger Administrerende direktør Dennis René Petersen.

Det flotte resultat og den positive udvikling af Thisted Forsikring skal i høj grad tilskrives selskabets loyale kunder og engagerede medarbejdere, som dagligt leverer ´kundeoplevelser i øjenhøjde’, hvilket direktøren er stolt af.

Tilfredsstillende resultater
Det forsikringstekniske resultat i 2014 blev et overskud på 18,6 mio. kr. mod et overskud på 4,3 mio. kr. i 2013 grundet færre storskader og vejrligsskader end i 2013, som især var påvirket af stormene ”Allan” og ”Bodil”.

Selskabets samlede investeringsafkast blev en gevinst på 13,9 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. i 2013, hvilket ikke er tilfredsstillende generelle markedsforhold taget i betragtning. Afkastet er dog tilfredsstillende i lyset af den valgte investeringsstrategi om placering af investeringsaktiver i en forsigtig blanding af stats-, realkredit- og erhvervsobligationer.

Et solidt finansielt fundament
Resultatet for 2014 sikrer, at Thisted Forsikring har et solidt finansielt fundament, hvilket giver selskabet bevægelsesfrihed og mulighed for videreudvikling – men vigtigst af alt giver det stor sikkerhed for kunderne og dermed ejerne af Thisted Forsikring g/s.

Med den stærke kapitalstruktur er Thisted Forsikring velkonsolideret og opfylder lovgivningens solvenskrav 5,94 gange og det individuelle beregnede solvenskrav med næsten 2 gange.

Administrerende direktør, Dennis René Petersen forventer en fortsat positiv udvikling hos Thisted Forsikring i indeværende år.

Forfatter

Related posts

Top