Fortællingen om Thy og Hannæs

Af Joachim Plaetner Kjeldsen
Spidskandidat for Alternativet til KV17 i Thisted Kommune

Jeg har i den seneste tid haft fornøjelsen at deltage i en række vælgermøder og valgdebatter rundt om i Thy og på Hannæs. Noget af det, der optager mange både kandidater og deltagere, er vigtigheden i, at der bliver talt og fortalt pænt om vores egn og kommune. Her skal vi huske på, at fortællingen aldrig bliver bedre end den virkelighed, den skildrer. Vi skal huske, at vi selv har ansvaret for, at fortællingen om Thy og Hannæs og vores kommune er god og giver positive associationer. Og vi kan arbejde strategisk og målrettet med at påvirke den fortælling, der er om vores egen i resten af landet og internationalt. I Alternativet foreslår vi, at Thisted Kommune etablerer en egentlig kommunikationsafdeling og snarest muligt indleder arbejdet med at udarbejde en langsigtet og overordnet kommunikationsstrategi. Herunder afsøger kommunikationsstrategiske synergier med andre store kommunikatører som Nationalpark Thy, Cold Hawaii og kommunens virksomheder.

Vi lever midt i it-alderen, og det kræver en strategisk og fagligt velfunderet tilgang til kommunikation med borgere, brugere og omverden for en stor organisation som vores fælles kommune. I øjeblikket virker kommunikationen ofte lidt tilfældig og uden retning og rammer. Til eksempel har alle kommunens folkeskoler i år fået pålagt at oprette en offentlig facebook-side til profilering af den enkelte skole med den motivation fra forvaltningen, at folkeskolerne er i konkurrence med kommunens friskoler om eleverne. Alle forældre har efterfølgende skulle tage stilling til, om billeder af deres børn dagligt må anvendes på skolernes offentlige facebooksider.

Med denne beslutning i Børne- Familieudvalget har man ikke alene pålagt skolerne og lærerne en kommunikationsfaglig ekstraopgave uden strategisk eller analytisk ophæng, man har også inddraget billeder af børnene og deres dagligdag som et blikfang på ”plakatsøjler” i en indsats for at kapre elever fra friskolerne. Men værst af alt hører jeg nu fra lærer, at de er bekymrede for, at de elever, hvis forældre har sagt nej til offentlige facebookbilleder af deres børn, føler sig udenfor i fotosituationer, fordi de altid skal stå ude til siden, så en beskæring af billedet let kan klippe dem fra, inden offentliggørelse.

Internettet og facebook glemmer aldrig. Er det rimeligt at sætte børn, forældre og lærer i den situation. Det virker tilfældigt og ugennemtænkt. I Alternativet mener vi, at der er brug for en strategisk velfunderet opprioritering og professionalisering af kommunikationsindsatsen i Thisted Kommune.

Forfatter

Related posts

Top