Forsyningsselskaber i nyt samarbejde

Thisted Vand og Morsø Forsyning er sammen med seks andre jyske forsyningsvirksomheder gået sammen i et nyt serviceselskab.

Samarbejdet, som udover der to lokale forsyningsvirksomheder består af Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand, Vesthimmerlands Forsyningsservice, Mariagerfjord Vand, Samsø Spildevand og Vandmiljø Randers A/S, har til formål at bidrage til økonomisk effektivisering og at skabe merværdi for ejerkredsen gennem rationel samdrift af en række relevante opgaver og ydelser.

Serviceselskabet, som fra 1. september får navnet Forsyningsservice, er en fortsættelse af det allerede eksisterende selskab Shared, der blev etableret i 2014, får hjemsted Randers.

De primære ydelser i Forsyningsservice er udbud, indkøb og contract management. Derudover leverer selskabet ydelser og rådgivning inden for juridisk rådgivning, håndtering af persondata og arbejdsmiljø.

Med samarbejdet får de otte forsyningsselskaber adgang til eksperter, de ellers ikke har volumen til at tilknytte. Derudover får de mulighed for at effektivisere gennem stordriftsfordele og lære af hinanden gennem sparring.

Foto: Thisted Vand

Forfatter

Related posts

Top