Forstår ikke kritik af Skaldyrs-millioner

Læserbrev af Benny Andersen
Kandidat Venstre ved KV 17 på Mors

Jeg har i den seneste tid med stor interesse og undren fulgt med i debatten om statstilskud til et formidlingscenter.

Jeg syntes det er godt, at vi har en borgmester, som formår at se udviklingen på Mors og få lovning på 49 millioner til vores ø.

Størstedelen af midlerne er øremærkede til et forsknings- og formidlingscenter.

Vi har et Skaldyrscenter – det er statsarbejdspladser til vores kommune.

Derfor er det med undren, at en borger i vores nabokommune, begynder at blande sig i vores kommunalpolitik. Jeg er selv muslinge- og østersfisker og har været det i 40 år. Jeg mener selv, at jeg er godt inde i fiskeriet i Limfjorden. Jeg er overhovedet ikke enig med Svend Bonde i hans udtalelse angående vores skaldyrscenter. Det er en positiv fremtidsmulighed for Limfjorden og dens opland. Jeg har den holdning, at selvfølgelig skal der forskes i østers og østersyngel.

Svend Bonde kender ligesom jeg, kvoten for østersfiskeri. Som pt er 150 tons – smertegrænsen inden priserne falder, er omkring 800 tons om året.

Jeg kan ikke forstå, at Svend Bonde ikke prøver at få et samarbejde i gang med Skaldyrscentret, i stedet for at modarbejde. Det kunne jo være, at det kunne gavne hans forretning, hvis der kom flere turister mv. til Mors, som var interesseret i østers og dens levevis. Jeg kan ikke se, at det er konkurrenceforvridende på nogen som helst måde, at man forsker i østers, for der er brug for – på længere sigt – at få udsat østersyngel.

Jeg mindes ikke, at Svend Bonde var på banen, da der blev givet ca. 20 millioner til et østersforsøg ved Lemvig. Så det undrer mig, at en østersopkøber/østersfisker går ud og kritiserer, at vi har et center, som forsker i Limfjordens skaldyr og som i sidste ende kan være med til, at vi kan opretholde et fiskeri efter den kendte danske Limfjordsøsters.

Så en opfordring til Svend Bonde – tag imod borgmesterens invitation til samarbejde, som vi kunne læse i MF den 30. oktober 2017, vi kan ikke undvære forskningen i Limfjorden.

Jeg vil arbejde for, at vi får flere arbejdspladser og styrker erhvervslivet på Mors. Så håber jeg, at vi kan passe hver vores kommune og lade være med, at ødelægge det for hinanden. Der er andre opkøbere end Svend Bonde, som køber østers fra Limfjorden, jeg tror også, at de gerne fremover ser, et rentabelt fiskeri.

Forfatter

Related posts

Top