– Forslag til hjælpepakke er ikke en gratis omgang, men…

Den socialdemokratiske byrådsgruppe på Mors præsenterede i denne uge sit forslag til en lokal hjælpepakke til det lokale erhvervsliv.

Hjælpepakken på 2,8 millioner kroner, skal sikre at hjulene på Mors kan holdes igang – både nu og efter coronakrisen. Men dét arbejde er faktisk allerede igang.

Helt konkret foreslår den socialdemokratiske byrådsgruppe følgende tiltag som muligheder til en indhold af en hjælpepakke til lokale håndværkere:

  • Gennemgribende renovering af offentlige toiletter på Mors for 1,0 mio.
  •  Renovering af anlægget ved Johan Riis’ Minde for 0,5 mio – udover de midler der fra privat side er doneret til anlægget
  • Energiforbedringspulje for 1,0 mio. tiltænkt borgerforeninger, foreningshuse og private sociale foreninger/initiativer

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) fortæller, at der på dagsordenen for næste uges møde i udvalget for Teknik og Miljø allerede er et punkt omhandlende netop energirenovering.

Under behandling af punktet skal først udvalget for Teknik og Miljø, og senere Økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen, tage stilling forslaget om at fremrykke energirenoveringsprojekter for næsten 4,9 millioner kroner som en konsekvens af coronakrisen.

– Men det er da dejligt, at alle har lyst til at hjælpe, siger Hans Ejner Bertelsen der kvitterer positivt for forslaget fra den fem mand store socialdemokratiske byrådsgruppe.

Han vil ikke direkte kalde socialdemokraternes forslag til en hjælpepakke for en gratis omgang, men understreger alligevel at arbejdet med at fremrykke projekter gik i gang længe for forslaget fra Socialdemokratiet kom på bordet.

Ombygning af Vejerslev Ældrecenter
Opgaverne omfatter en række forbedringer, bla. klimaskærme, varmeforsyning og belysning. Men står det til udvalgsformand Meiner Nørgaard fra Dansk Folkeparti bør endnu flere projekter diskuteres:

Derfor foreslår Dansk Folkeparti at fremrykke ombygningen af Vejerslev Ældrecenter fra næste år til i år, en ombygning til i alt 2,5 mio. kr.

– Disse forslag, og selvfølgelig andre gode forslag, kan forhåbentligt medvirke til at holde gang i vores lokale håndværkere. Ligeledes er der byggemodninger i gang i Nykøbing og Vils og på det føromtalte næste møde i Teknisk Udvalg skal vi ydermere godkende byggemodningen af etape 3 på Doktor Lunds Vej i Ø. Jølby, skriver Meiner Nørgaard i et læserbrev.

LÆS OGSÅ:

Læserbrev: – Vi skal gøre hvad vi kan for erhvervslivet

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top