Forskere fastslår fordele ved muslingeopdræt

Muslingeopdræt forbedrer vandmiljøet i de danske farvande. Samtidig er der et stort potentiale i produktion af muslinger som sunde, bæredygtige og miljøvenlige fødevarer.

Sådan lyder nogle af konklusionerne fra Miljø- og Fødevareministeriets rapport ”Marine virkemidler – Beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag”, der blandt andet samler op på viden fra en lang række rapporter og forskningsprojekter om muslingeopdræt.

Jens Kjerulf Petersen er professor ved DTU Aqua og bidragyder til rapporten. Han håber, at rapportens konklusioner vil være en øjenåbner og samtidig mane den sidste skepsis over for muslingeopdræt til jorden:

– Forskningen har gang på gang understreget det store potentiale i muslingeopdræt, og jeg har derfor været forundret over, at muslingeopdræt ofte er blevet præsenteret som en potentiel trussel mod miljø og natur. Med den nye rapport i hånden ser jeg frem til, at vi kan få gang i den faglig og saglig debat om, hvordan vi skal bruge muslingeopdræt i fremtiden.

Miljøvenlig og bæredygtigt produktion
Rapporten påviser blandt andet, hvordan muslingeopdræt bidrager positivt til miljøet igennem hele produktionskæden.

Muslinger lever af planktonalger, og på selve opdrætsanlægget filtrerer de millioner af liter vand, så havvandet bliver klarere og bringer mere lys ned til havbunden til gavn for bundplanter som ålegræs og tang. Muslingeopdrætsanlæg skaber desuden levesteder og skjul for andre dyr, hvilket kan bidrage til at øge biodiversiteten.

Samtidig er muslinger en animalsk fødevare med et af de laveste CO2-aftryk, blandt andet fordi de hverken fodres eller medicineres.

Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top