Forsat vind i sejlene i Thisted Forsikring A/S

Kerneforretningen fortsætter de seneste års positive udvikling. Bruttopræmierne for 2015 voksede med 6,8 %, hvilket er på niveau med den fastlagte strategi. Væksten i kundegrundlaget er primært i tilgangen af nye kunder i privatkundesegmentet.

Selskabets samlede vækst igennem de seneste tre år har været på 28 % og selskabet har ved udgangen af 2015 en bruttopræmie på 300 mio. kr.

Fastholder indtjeningen på forsikringerne
Selskabet har i 2015 kunnet fastholde indtjeningen på forsikringsdriften, som gav et overskud før skat på 16,3 mio. kr. mod et overskud på 18,6 mio. kr. i 2014. Det samlede overskud for Thisted Forsikring A/S på forsikringsdriften samt investeringsforretningen blev i 2015 på 18,7 mio. kr.

– 2015 har været et godt år for Thisted Forsikring A/S. Resultatet af driften af forsikringsselskabet blev tilfredsstillende, selvom året også bød på ikke mindre end 4 storme, hvoraf særligt stormene Dagmar og Gorm, ramte lige ind i vores kerneområde siger Administrerende direktør Dennis René Petersen.

Vejrligsskaderne ved de fire storme påvirkede selskabet, efter genforsikring, negativt med samlet 7,7 mio. kr.

– Selv om vi gerne havde været foruden disse storme, så kan vi glæde os over, at særligt bilforsikringsområdet fortsat udvikler sig positivt, siger Administrerende direktør Dennis René Petersen.

Væltet skov 1

Storme sætte sit præg
Thisted Forsikring A/S nedsatte ultimo 2015 priserne på bilforsikringer for både nye og eksisterende kunder, som en del af selskabets fortsatte strategi om at synliggøre ejerskabet af Thisted Forsikring A/S.

– Selskabet har haft en samlet vækst i bruttopræmierne på 28 % igennem de seneste 3 år, samtidig har vi fastholdt selskabets gode lønsomhed. Særligt bilforsikringsområdet har udviklet sig positivt – og vi valgte derfor at nedsætte præmierne på bilforsikringer, både for nye og eksisterende kunder. Thisted Forsikring A/S er kundeejet, så vi synes at de gode resultater skal komme kunderne til gode, og nedsættelsen af præmierne er et strategisk fokusområde for os. Thisted Forsikring A/S er jo ikke sat i verden for at skabe overskud til aktionærer.  Vores mission er at være et attraktivt alternativ til de store selskaber. Kunderne skal opleve deres ejerskab og det gør vi ved at tilbyde et højt serviceniveau, markedstilpassede produkter til konkurrencedygtige præmier, siger Administrerende direktør Dennis René Petersen.

Forventninger til 2016 er da også gode.

– Vi forventer at den positive udvikling med vind i sejlene, vil fortsætte i det kommende år. Væksten i kundetilgangen forventes at blive på 8-9 % og en combined ratio på 94-95% under forudsætning af en normal vejrlig, samt et overskud i niveauet af 20-24 mio. kr., siger adm. direktør Dennis René Petersen

Det finansielle fundament er solidt
Med baggrund i årets nettoresultat på 16,6 mio. kr. er egenkapitalen i 2015 forrentet med 6,9 % og udgør ultimo 2015, 250 mio. kr.

Med den stærke kapitalstruktur er Thisted Forsikring velkonsolideret og opfylder det lovmæssige individuelle solvenskrav næsten to gange.

Det giver selskabet en solid margin og bevægelsesfrihed, samt stor sikkerhed for kunderne i det kundeejede Thisted Forsikring A/S.

Forfatter

Related posts

Top