Forsætter succesfuldt projekt for familiers trivsel

På Mors fortsætter man med et projekt, der handler om familiers trivsel.

Indsatsen med en koordinator og fokus på hele familiens mulige udfordringer har nemlig vist sig at have god effekt for familier på Mors.

Projektet “Familiens Trivsel – Barnets Trivsel” (FTBT) er udviklet i Morsø Kommune på tværs af kommunens afdelinger og med en afgørende opbakning og inspiration fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Målet har været at skabe udvikling for både forældre og børn på trivsel, selvbestemmelse samt forældrenes tilknytning til arbejde og uddannelse.

Tænker i helheder
Antallet af deltagende familier i projektperioden, som løber 2018-2020, har været 73, bestående af 100 voksne og 123 børn.

– Familierne har ofte komplekse problemstillinger og ofte mange kontaktflader ind i de offentlige systemer. Med projektet har vi i Morsø Kommune haft mulighed for at tilbyde familierne én koordinator, hvis opgave i høj grad retter sig mod at skabe tillid, tryghed og sammenhæng i den støtte og hjælp de modtager fra kommunen, fortæller Louise Bro Pedersen, Leder af projektet Familiens Trivsel – Barnets Trivsel.

Louise Bro Pedersen, Leder af projektet Familiens Trivsel – Barnets Trivsel. Foto: Morsø Kommune

Hun pointerer endvidere, at det helt afgørende i mødet med familier i udsatte positioner er at tænke i helheder, opbygge tillid og vise gensidig respekt. Samtidig hæfter hun sig ved, at for at lykkes med at hjælpe de her familier, så skal man ikke se på individniveau, men se på familien som en helhed, da udfordringer og succes påvirker hinanden på godt og ondt.

– Hvis eksempelvis moren mister sit arbejde på grund af sygdom, så er der ikke nødvendigvis overskud til at støtte barnet i skolen eller sørge for at regningerne bliver betalt. Så nytter det ikke kun at se på jobcentrets rolle eller skolens tilbagemeldinger. Vi skal forstå hele situationen, og hvordan de enkelte dele påvirker hinanden og derfra tilbyde den rette støtte til familien, fortæller Louise Bro Pedersen.

Giver god mening at forsætte
Henning Sørensen, der er formand for socialudvalget, er sammen med Ellen Philipsen Dahl, formand for Beskæftigelses og Erhvervsudvalget, Tore Müller, formand for Børne- og Kulturudvalget glad for, at man fra politisk side har været af prioritere projektet.

– Evalueringen bekræfter vores egne erfaringer om, at det både giver mening for familierne og for medarbejderne, lyder det samstemmende fra tre af de politiske udvalgsformænd.

Evalueringen af projektet Familiens Trivsel – Barnets Trivsel (FTBT) for perioden 2018-2020 viser følgende resultater på fem delområder:

  • Øget trivsel for familien og hvert medlem i familien samt øget selvbestemmelse og medbestemmelse hos borgerne med henblik på at kunne tage ansvar for egne udfordringer
  • Øget tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse/beskæftigelsesfremmende aktiviteter
  • Øget tilknytning til børns fritidsaktiviteter
  • Øget samarbejde med civilsamfundet
  • Mere effektiv sagsgang og sagsbehandling, fælles tværfaglige mål på tværs af forvaltninger og større fleksibilitet i indsatserne
Forfatter

Related posts

Top