Forplumret moler-debat på Mors

Af Meiner Nørgaard, Dansk Folkeparti,
Formand for Udvalget for Teknik og Miljø,
Morsø Kommune

Kommentar til artikel om molerindvinding i fredagens udgave af Morsø Folkeblad.

Der er to elementer i molersagen. Den ene er Damolins ansøgning om gravetilladelse i Stærhøj. Denne sag er i offentlig høring frem til 12. februar, derfor må det kunne konstateres som en tilsnigelse af sandheden når der skrives at Regionen underkender Morsø Kommune i dette spørgsmål.

Det andet element er forslaget til en revideret Råstofplan som regionen er i gang med at behandle.
Det er i denne sag at dele af Stærhøj og hele Mosebjerg foreslås udtaget af Råstofplanen. En yderst mærkværdig disposition af Regionens embedsmandsværk.

Områderne har været udlagt som graveområder i Råstofplanen siden 1985 og molervirksomhederne har selvfølgelig tilrettelagt deres produktion ud fra at det der blev aftalt og besluttet i 1985 vil være gældende når deres behov for moler indtræffer.

Da Råstofplanen blev vedtaget i 1985 fik de daværende ejere af arealerne i eksempelvis Mosebjerg økonomisk kompensation, og jeg er da ret sikker på at der ved handel på visse ejendomme der er gennemført siden da, er givet et afslag i prisen. De nuværende ejere vil nu påberåbe sig retten til naturbevaring, med en måske højere pris til følge næste gang en ejendom skal handles. Om motivationen fra visse lodsejere til at protestere imod molergravningen er et udtryk for naturbevarelse eller er af mere økonomisk karakter må til evig tid stå hen i det uvisse.

Formanden for Regionens udvalg for Infrastruktur, klima, kultur og miljø, socialdemokraten Henrik Ringbæk Madsen, udtaler i artiklen at molergravningen vil ødelægge et skønt naturområde. Selvfølgelig er Mosebjerg et smukt og skønt område, men det jo sådan at Mors er et dejligt sted og vi har mange smukke og skønne områder. Det specielle ved Mosebjerg er at der er en ressource i undergrunden, der i mange år frem kan gavne både beskæftigelsen og turistindustrien på Mors.

Tag en tur til Ejerslev Havn og se det smukke resultat af en færdiggjort molergravning. Tag til Fur, der ligger i Region Midtjylland som har en helt anderledes praktisk og pragmatisk tilgang til indvinding af moler i forhold til Region Nordjylland. Molergravningen og de reetablerede åbne molergrave på Fur tiltrækker 200.000 turister årligt til Fur. Hvorfor synes Region Nordjylland ikke at Mors skal have den chance?

Henrik Ringbæk Madsen udtaler også at regionens politikkere og embedsmænd har været på besigtigelsestur til Stærhøj og Mosebjerg. Morsø Kommune bad om at få lov at deltage i denne besigtigelse, det blev vi nægtet, Regionen ville kun mødes med modstanderne af molergravningen. Dette tyder jo så desværre på en forudindtaget indstilling fra regionens embedsmænd der vægter deres personlige holdning højere end det faktuelle i sagen. Dette medfører en unuanceret sagsfremstilling og vel nok en tilsidesættelse af princippet om at embedsmandsværket skal være neutralt.

Da Region Nordjylland fjernede de sidste aktiviteter på Nykøbing Sygehus nedlagde de ca. 45 arbejdspladser på Mors.

Hvis Mosebjerg fjernes som et graveområde i Råstofplanen kan det få den uheldige konsekvens, at Damolin nedlægger deres fabrik på Mors og flytter det hele til Fur, dermed mister Mors 70-90 arbejdspladser i den private sektor.

Hvorfor behandler Region Nordjylland Morsø kommune på denne måde, i min naivitet har jeg indtil videre troet på at regionen ønskede udvikling i alle kommuner i Regionen, med dette kan det desværre se ud som om Regionen er ligeglade med de kommuner der længst væk fra Aalborg.

Forfatter

Related posts

Top