Formand for LandboThy genvalgt

Mandag aften blev der afholdt generalforsamling i LandboThy.

Her blev Leif Gravesen blev genvalgt som formand, og kan nu fortsætte det gode arbejde på 3. år.

Direktør Henrik Galsgaard præsentere det bedste resultat i foreningens historie. “Et resultat skabt af dygtige og engagerede medarbejdere, som leverer en kanon indsats og det til tider under megen tidspres pga. sæsonarbejde” lød det blandt andet i bestyrelsens beretning.

2017 bød også på både kunde- og medlemstilgang, samt en stort set uændret omsætning på alle fagområder:

LandboThy har godt 700 medlemmer fordelt i Thy, på Mors og Thyholm.

Ejner Vilsbølles Mindelegat
Igen i år uddelte Landbo Thy Ejner Vilsbølls Mindelegat til to legatmodtagere på hver 10.000 kr.

Michael Christensen, 27 år fra Vestervig overtog i april en landejendom på 50 ha 130 tyrekalve på årsbasis. Ved siden af arbejder han som fodermester, men håber på med tiden at kunne omlægge til økologi og blive 100% selvstændig.

Den anden legatmodtager blev Nicolaj Stentoft Gravesen, Øster Vandet der også modtog Ejner Vilsbølls Mindelegat på 10.000 til udgifter i forbindelse med studier. Nicolaj Stentoft Gravesen er optaget på jordbrugsteknologuddannelsen med speciale i økonomi og ledelse da han på sigt ønsker at blive driftsleder og senere selvstændig med egen bedrift.

Næstformand LandboThy Flemming Nielsen, Michael Christensen og Nicolaj Stentoft Gravesen

 

Forfatter

Related posts

Top