Forkert monterede solceller mister forsikring

Flere og flere danskere sætter solcelleanlæg op på deres huse – og gør man det, er det vigtigt, at man har styr på sin forsikring og får en fagmand til at sætte anlægget op. Ellers kan man risikere ikke at få erstatning, hvis solcelleanlægget eller huset tager skade.

Foråret er over os, og rigtig mange danskere benytter de solrige dage på at få sat solcelleanlæg på taget eller på husmuren.

– Mange solcelleanlæg er dækket af den almindelige husforsikring, men der kan være forskel fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Derfor er det meget vigtigt, at man orienterer sit forsikringsselskab, hvis man laver større ændringer på sit hus, siger Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka, og fortætter:

– Så overvejer du – eller er i gang med – at få sat et solcelleanlæg op, skal du fortælle dit forsikringsselskab om dine planer. Forsikringsselskabet kan afklare, hvordan din forsikring dækker, hvis der skulle opstå problemer med huset eller anlægget.

Gør altid brug af en fagmand
Vil man have et solcelleanlæg monteret på sit hus, er anbefalingen fra forsikringsselskaberne, at det gøres af en professionel fagmand. En fagmand kan beregne om taget og tagkonstruktionen kan bære anlægget – nu og fremover.

”Få altid en professionel fagmand til at sætte dit solcelleanlæg op. Hvis dit tag ikke kan holde til vægten af anlægget, er en eventuel skade på solcelleanlæg og huset nemlig ikke dækket af din forsikring, oplyser Lise Agerley fra Alka og peger på flere problemer ved fejlmontering.

– Hvis dit solcelleanlæg er monteret forkert, kan der nemt opstå skader på dit hus. Der kan eksempelvis trænge vand ind gennem borehuller, så der efterfølgende opstår alvorlige svamp- og rådskader. Så selvom du har hænderne godt skruet på, er det bedst, at du allierer dig med en fagmand. For så er det montørens ansvar, hvis der efterfølgende opstår skader, og du kan rette dine krav mod ham og hans forsikringsselskab, siger Lise Agerly.

Endvidere gør Alka opmærksom på, at hvis man opsætter et solcelleanlæg på et stativ i haven i stedet for på huset, skal det være på et støbt fundament. Et solcelleanlæg vil nemlig ikke være dækket af forsikringen, hvis det vælter i forbindelse med en storm.

Sådan dækker forsikringen
Ved korrekt montering dækker forsikringen:
Brandskader – herunder kortslutning og lynnedslag.
Anden bygningsskade – herunder storm, snetryk, tyveri og hærværk, påkørsel, samt pludselige skader.

Forsikringen dækker ikke:
Ved fejlmontering, fejlkonstruktion, fremstillingsfejl eller mangelfuld vedligeholdelse.
Skader, der er omfattet af fabrikantens/leverandørens garanti.

Forfatter

Related posts

Top