Forenings-Thy

Af Torben Overgaard
Spidskandidat Det Konservative Folkeparti, Thisted

Når jeg spørger nogle af de efterhånden mange tilbage-flyttere, der vender hjem til Thy, hvorfor de kommer tilbage, er det ud over de udfordrende jobmuligheder, meget kultur og fritidslivet der trækker i dem. Her må vi jo sige, at vi har nogle helt unikke ting at byde på i vores område. Udover Nationalparken og Cold Hawaii er der masser af tilbud og muligheder, der gør, at vi i Thy fremstår som noget helt særligt, og vi som område fremstår som et sted med masser af liv.

Vi skal blive ved med at støtte og bakke op omkring alle områdets klubber og foreninger, både på bredde- og eliteplan. For i mine øjne er det vigtigt med at alsidigt forenings- og klubliv, men også at støtte op om eliteprojekter som f.eks. Bedsted Volley, Thisted Svømmeklub, Mors-Thy Håndbold og Thisted FC. Vi kan jo virkelig se, hvordan det sætter området på landkortet, når Mors-Thy er i slutspillet, og når Thisted FC præsterer så flot, som de gør i øjeblikket. Dybt imponerende af vores forholdsvis lille område og noget der kun kan lykkes, når der er et konstruktivt samarbejde mellem erhvervsliv, klubber og kommunen. Dette kræver den helt specielle ”Thy mentalitet”, hvor vi som borgere ikke bare sidder på vores hænder, men gerne yder dén ekstra indsats, der gavner hele vores område.

Uanset om det er i idrætsklubberne, spejderne, musikskolerne eller andre frivillige organisationer, så udføres der et stort arbejde, som ikke må glemmes. Vi skal gøre det nemt at være forening. Vi skal støtte uanset, om det er et tilbud til unge eller gamle. Det Konservative Folkeparti ønsker at fortsætte den positive udvikling ved at støtte op omkring Thys mangfoldige foreningsliv.

 

 

Forfatter

Related posts

Top