Foreningen imod Kæmpevindmøller går i krig – igen…

Af  Bent Wigotski
Formand for Foreningen Imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg

Forslaget om udbygning af Det nationale testcenter ved Østerild finder vi meget bekymrende.

Testcenterets udvidelse mod nord vil praktisk talt betyde nedlæggelse af det lille samfund i og ved Hjardemål Klit, derunder vel også kirken. Hvis beboerne, der i blandt 8 børn, flytter, kommer den tidligere nedlæggelsestruede skole i Frøstrup måske igen i farezonen. Thisted Kommune har netop som led i sin lokale vindmølleplanlægning afvist 19 ud af 22 ansøgninger om oprettelse af større og mindre vindmølleparker, derunder 2 i området vest/sydvest for Bulbjerg. Kommunens beslutning afspejlede hensynet til lokale beboere, små bysamfund og til naturen. Det er derfor meget beklageligt, hvis regeringen og Folketinget nu tilsidesætter lignende hensyn.

Vi finder også forslaget om at tillade vindmøller på op til 330 m – 30 m højere end Eiffeltårnet – meget kritisabelt. Udsigten fra Bulbjerg vil dermed blive helt spoleret. Da beslutningen om centeret blev truffet, havde ingen vist forestillet sig sådanne dimensioner. Hvad bliver det næste, hvis dette går igennem?

Møller på 330m vil også medføre endnu højere master med generende blinklys end de nuværende.

Forliget af 2010 om testcenteret var bl.a. motiveret med ønsket om at skabe danske arbejdspladser og fremme dansk vindmølleteknologi; men to af de nuværende pladser i testcenteret er optaget af udenlandske selskaber. Skal naturen i vores område ofres af hensyn til udenlandsk erhvervsliv, der må kunne henvises til at teste andetsteds?

Vindmølleindustriens største ordrer og store indtjening drejer sig om havmølleparker, fordi vindforholdene på havet er mest stabile. Derfor må fremtidige testcentre logisk set placeres i havet, så møllerne testes i reelt miljø. Med den aktuelle indtjening er argumentet med, at test på havet er for dyr, bortfaldet. Større og større landbaserede møller skader befolkning og natur. Grænsen er nået.

Vores område er hjemsted for noget af den smukkeste og mest storslåede natur i Danmark. Den skal ikke være et tag-selv-bord for vindmølleindustrien.

Forfatter

Related posts

Top