Forbedringsprojekter på havn ventes afsluttes i år

De igangsatte forbedringsprojekter på de eksisterende havneanlæg på Hanstholm Havn skrider fortsat planmæssigt fremad. Ny betonbelægning på kaj 41, nye stormpullerter på kaj 43 samt en mur omring tankgården forventes afsluttet inden udgangen af dette år.

– Bestyrelsen er yderst tilfreds med at se at allerede igangsatte forbedringsprojekter på havnen skrider planmæssigt frem og at vi nu er rykket endnu et skridt nærmere mod den planlagte havneudvidelse i Hanstholm, fortæller Bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Løsningen for design af en ny kassehal samt et nyt køle-/auktionshus er sammen med brugerne også godt på vej og projekterne forventes igangsat i løbet af første kvartal 2017.

Forøget vanddybde ved kaj 43 afventer fortsat sagsbehandling hos Naturstyrelsen for afklaring om klaptilladelse af det materiale der skal graves op.

 

Forfatter

Related posts

Top