Forældre nervøse for plads nok på M.C. Holms Skolen

Over 100 forældre var mødt frem til Morsø Kommunes dialogmøde i aftes, hvor man præsentere en række skitser til den fremtidige indretning af M. C. Holms skolen efter, at byrådet besluttede at lægge skoler sammen på Mors for at spare penge.

Nervøsitet for for lidt plads
Flere forældre udtrykte nervøsitet over, at der skulle være udsigt til, at der bliver 28 elever i hver af de 14 klasserum, der er plads til. Og selvom forvaltningen med Chef for Børn & Unge Peter Hanghøj i spidsen forsøgte at berolige de fremmødte forældre, var de fremmødte dog skeptiske overfor kommunens udregninger.

Flere forældre var nervøse for udsigten til store klasser og spurgte, hvorvidt der ville komme hjælpelærere til de klasser, hvor elevtallene kommer op på eller omkring maximum.

Forvaltningen kunne dog ikke give et endegyldigt svar idet punktet er på Børne- & Kulturudvalgets møde torsdag.

Klasseværelser nok?
Flere udtrykte bekymring for, hvorvidt der er klasseværelser nok og her henviste Peter Hanghøj til, at problemet i så fald vil blive løst ved at opsætte en række pavilloner.

Udsigten til pavilloner fik flere til at udtrykke bekymring for, hvor meget plads disse ville spise af legepladsen. Ligesom man udtrykte frygt for, hvorvidt lejen af pavillonerne ville spise af ombygnings-budgettet til skolen.

Peter Hanghøj svarede, at man ikke har overblik over dette endnu. Peter Hanghøj medgav, at bygningen vil være under pres de første år men påpegede, at faldet i skolesøgende de kommende to år, vil betyde, at pavillonløsningen vil være en overgangsordning.

Herudover pegede han på, at Skomagerhuset vil indgå i planerne på en eller anden måde.

På sigt afviste Peter Hanghøj ikke, at Limfjordsteatret måske ville indgå i skolens bygningsmasse, når teatret flytter til nye lokaler om nogle år.

Vil bruge legeplads-rådgivere
Forvaltningen oplyste samtidigt, at man havde haft fat i Mads Brodersen, der er ekspert i indretning af legepladser, og de foreløbige undersøgelser viser, at der lige nu er rigeligt med legeredskaber mv. på de institutioner, der skal fusioneres.

Peter Hanghøj garanterede, at man ville rådføre sig med de fagfolk, der ved, hvordan man indretter en god legeplads til børnene.

Flere forældre gav udtryk for, at de frygtede at overgangen fra institutioner med store grønne legearealer til mindre forhold til M. C. Holms Skolen, kunne give problemer.

Peter Hanghøj mente ikke, at problemet ville blive så stort og pegede på, at man i dag også anvender Nykøbing Hallen i frikvartererne og at det fortsætter man med ligesom skoleidræt afvikles der.

Stor debatlyst
Aftenen igennem var der store debatlyst ikke mindst ved bordene, hvor forældrene skulle komme med input til kommunens ombygningsplaner.

– skriv Jeres gode ideer og input. Vi tager det hele med. Jo flere jo bedre. Men det er klart, at vi ikke kan opfylde alle ønskerne på grund af økonomien, lød det fra Peter Hanghøj.

Aftenens debat afslørede, at frustrationerne over den nye kommunale struktur på skoleområder stadig er stor blandt visse forældrene i Nykøbing og at der venter store udfordringer, når det nye skoleår starter efter sommerferien.

Udfordringer som forvaltningen er klar til at afhjælpe i tæt samarbejde med forældrene og skolebestyrelsen.

Når forvaltningen har gennemgået de mange input og forslag for de fremmødte forældre, vil materialet blive sendt til de arbejdsgrupper, der allerede er i gang med arbejdet omkring fremtidens M. C. Holm Skolen. Tanken er, at disse udvalg træder sammen snarest muligt og arbejder videre med deres del af ombygnings-planerne.

Forfatter

Related posts

Top