Forældre lærer at tale børnenes sprog i Thisted

Som nybagt forælder kan det være svært at tolke sin babys signaler, men ved hjælp af metoden NBO (the Newborn Behavioral Observations) kan Thisted Kommunes sundhedsplejersker nu hjælpe forældrene til bedre at forstå spædbarnets adfærd.

– Nogle nyfødte vågner ved den mindste lyd, mens andre blot reagerer svagt på lyde i søvne, og som nybagt forælder kan det være svært at tolke, hvordan man skal handle på den lille nys reaktioner, fortæller sundhedsplejerske Merethe Vinter.

Hun – og resten af hendes kolleger i Thisted Kommunes sundhedspleje – er alle blevet efteruddannet og certificeret i den amerikanske metode NBO, som kan anvendes til at undersøge og opdage nyfødtes reaktioner på forskellige stimuli og dermed hjælpe forældre til bedre at forstå deres lille ny.

– Vi ser på babys reaktioner på kontakt med forældrene og på stimuli som for eksempel lyd, lys eller kulde. Og ud fra det lærer forældrene at aflæse deres eget spædbarn. Barnets adfærd bliver et sprog, når forældrene lærer at tolke dets signaler i form af kropsbevægelser, gråd og mimik, forklarer Merethe Vinther.

Det var hende, som bragte NBO-metoden til Thisted efter at have hørt om den i Skotland. Og siden er hele Thisted Kommunes sundhedspleje som den første i Danmark blevet certificeret i metoden.

NBO-metoden
Sundhedsplejerskerne gennemgår i alt 18 observationer, som forældrene kan bruge til at læse deres barn. De ser blandt andet på barnets farve, dets reflekser og muskelspændinger og udforsker barnets adfærd sammen med forældrene.

Metoden blev oprindeligt udviklet på Harvard Medical School i 1970’erne og udsprang af en større neurologisk undersøgelse af nyfødte. En af undersøgelsens konklusioner var, at tolkningen af spædbørns signaler kunne bruges til at styrke relationen mellem nybagte forældre og deres barn. Metoden kan anvendes på børn i alderen 0-3 måneder.

Foto : HDWALLPAPERSPACK.COM

Forfatter

Related posts

Top