For og imod udvidelse af Nationalpark Thy

Nationalpark Thy er ikke alene Danmarks første nationalpark. Parken er også landets største vildmark og flere mener endda, at den bør være endnu større. Altså udvides.

Derfor var der torsdag aften inviteret til borgermøde i Hanstholm, hvor lodsejere, borgerforeninger og andre interesserede drøftede mulighederne.

Blandt dem der ønsker en udvidelse er Ornitologisk Forening, der gerne ser at Krik Vig i syd bliver en del af nationalparken, mens beboerforeningen Hawboerne i Lild Strand gerne vil have, at nationalparken fortsætter helt til Bulbjerg mod nord.

Sidstnævnte forslag var der dog flere, som var imod. Blandt skeptikerne var Tage Espersen, som er formand for Jægerrådet i Thisted:

– Vi er lidt skeptiske, for vi mener ikke kun at en udvidelse er en fordel for vores vildt. Og vi ser også, at der lige nu er et voldsomt pres på naturen, sagde han på mødet i følge TV Midtvest.

Bestyrelsen for Nationalpark Thy vil nu træffe beslutning om hvorvidt der skal arbejdes videre med planerne for en en evt. udvidelse.

Foto: Jens Kr. Kjaergaard

Forfatter

Related posts

Top