For meget sprøjtegift i lokalt drikkevand

Tre lokale vandværker i Thy har overskredet grænserne for indhold af sprøjtegifte i drikkevandet.

Det fremgår af et svar fra Miljøminister Esben Lunde Larsen til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Det er socialdemokraternes Julie Skovsby, der har bedt ministeren redegøre for omfanget af pesticider i både afgangsvand fra vandværkerne og i grundvand fra drikkevandsboringerne de seneste fem år.

Snedsted Vandværk er i perioden noteret for tre overtrædelser, Doverodde Vandværk for to og Skjoldborg Vandværk for en enkelt.

Hverken i Morsø, Lemvig eller Skive Kommuner er der rapporteret om overskridelse af grænseværdierne i drikkevandet.

Forfatter

Related posts

Top