Folketinget vil et Danmark i balance – ingen vil betale

Et Danmark i geografisk balance er kommet på den politiske dagsorden. Men de mange gode initiativer bliver ikke bakket op af reelle penge, der er store nok til at vende udviklingen. Sådan lyder konklusionen i en evaluering af Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark, som landsforeningen Danmark på Vippen netop har offentliggjort.

– Alle Folketingets partier vil et Danmark i balance, og flertallet erkender i dag, at en investering i Det Lokale Danmark er en investering i at bevare vores velfærdssamfund. Men ’systemet’ modarbejder de nødvendige investeringer. Embedsmændenes regneark vil hellere investere i de centraliseringer, danskerne for længst har vendt sig imod, siger næstformand i Danmark på Vippen, Kim Ruberg.

Både ris og ros i evalueringen
I evalueringen af Folketingets arbejde for et Danmark i bedre balance siden valget i 2015 er der både ris og ros til partierne.

På den positive side fremhæver Danmark på Vippen, at flere af de løfter, partierne gav danskerne i forbindelse med valgkampen i 2015, er blevet indfriet – eksempelvis modernisering af planloven, udflytning af statslige arbejdspladser og billigere færgebilletter.

Men der skal langt flere penge til, hvis skævvridningen af landet skal vendes på den lange bane.

– Både den tidligere Venstre-regering, den nye VLAK-regering og et stort flertal af Folketingets partier har det sidste halvandet år lavet en masse gode, konkrete initiativer og aftaler, som vi bakker fuldt op omkring. Men overordnet peger vi i evalueringen på, at finansieringen er helt utilstrækkelig, hvis vi virkelig skal rette op på den geografiske ubalance, siger Kim Ruberg og fortsætter:

– Hvis politikerne investerer mere i Det Lokale Danmark, investerer de ikke bare i de millioner af mennesker, der bor her, men også i det store flertal af Danmarks vigtige eksportvirksomheder. Dermed er en investering i Det Lokale Danmark en investering i hele vores velfærdssamfund. Og derfor efterspørger vi en langsigtet plan, der rækker mange år frem, og som vel at mærke bliver bakket op af reelle penge.

Foto : Anders Hviid

Foto : Anders Hviid

Fuld opbakning til initiativer i regeringsgrundlag
I evalueringen roser Danmark på Vippen samtidig det nye regeringsgrundlag fra Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der indeholder forslag om, at flere statslige arbejdspladser og alle nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet, at det regionale uddannelsesudbud skal styrkes samt ønsket om bedre fysisk og digital infrastruktur:

– Det glædelige for den nye VLAK-regering er, som vi dokumenterer i evalueringen, at samtlige partier i Folketinget støtter op om flere regionale uddannelsesudbud, flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet og bedre fysisk og digital infrastruktur i Det Lokale Danmark. Så vores opfordring er meget klar: Sæt i gang, kære politikere. Der er fuldt flertal, og danskerne står bag jer, siger Kim Ruberg.

Samtidig opfordrer Danmark på Vippen også politikerne til at gøre noget ved den utilstrækkelige situation, at det ofte er postnummeret, der bestemmer, om man må låne penge eller ej, som et stort flertal af folketingsmedlemmerne ifølge evalueringen har lovet danskerne at gøre noget ved i denne valgperiode.

Derudover efterspørger man også et såkaldt balancefilter på lovgivningen

– I den hvidbog, vi udgav i efteråret 2015, foreslår vi helt konkret, at Folketinget med inspiration i de nuværende VVM-redegørelser skal indføre et balancefilter eller VVB-redegørelse, ’Vurdering af Virkning på Balancen’, hvor man skal vurdere de enkelte lovforslag, når disse vil påvirke den geografiske balance og sammenhængskraften i Danmark væsentligt, siger Kim Ruberg.

Evalueringen af Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark – 2015/2016 kan læses her.

På side 7 i evalueringen finder du et samlet overblik over, hvad partierne vil arbejde for i denne valgperiode, og hvad de indtil nu har stemt for i perioden juni 2015 til og med november 2016.

Arkivfoto : BILA Universal Robotics

Forfatter

Related posts

Top