Folkeskoler og erhvervsskoler skal kinddanse

Tusinder af unge har svært ved at hitte rundt i de mange forskellige forberedende tilbud til dem, der ikke går direkte fra folkeskolen og så ind på en ungdomsuddannelse. En ekspertgruppe offentliggjort sine analyser på området, og senere på måneden kommer gruppen med sine anbefalinger til, hvordan vi får skabt mere farbare veje til ungdomsuddannelserne.

– Det er godt og rigtigt, at der nu bliver sat fokus på området. For der er behov for samordning og samtænkning af tilbuddene i overgangen, men de kan ikke stå alene. Hvis vi skal lykkes med at få flere unge godt på vej i ungdomsuddannelserne, må vi ikke reducere det til et spørgsmål om tilbud efter grundskolen. Hvis vi skal skabe bedre overgange fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, så skal vi også tænke grundskolen med. Vi skal derfor blive langt bedre til at bringe folkeskoler og – især – erhvervsskoler tættere på hinanden. Det kan for eksempel ske gennem inddragelse af erhvervsskolernes lærere og faglighed som understøttende for dele af undervisningen i folkeskolens fagrække, siger Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Erhvervsskolelærere skal være brobyggere
Det er Claus Rosenkrands Olsens håb, at ekspertudvalget også vil berøre dette område i sine anbefalinger. Hvis det ikke sker, vil der være behov for, at det bliver inddraget i opfølgningen på udvalgets anbefalinger.

– Vi skal have erhvervsskolernes fag og lærere på banen i folkeskolen. Det vil bidrage til at skabe en mere varieret, anvendelsesorienteret og motiverende skoledag for flere af de unge, vi i dag taber på gulvet allerede i folkeskolen. Samtidig vil det bidrage til, at flere unge møder erhvervsuddannelserne i folkeskolen. Der bliver simpelthen bygget en bro. Det vil betyde, at de står med et bedre grundlag for at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Og det er så afgørende vigtigt for den unges fremtid, siger Claus Rosenkrands Olsen.

Omkring 16 procent af alle unge, det svarer til cirka 10.000 pr. årgang, er hverken i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, når de fylder 23 år.

Forfatter

Related posts

Top