Folkekirken og Landsbyen de 7 Sogne i nyt samarbejde

Hvordan kan de lokale landsbykirker være med til at imødekomme de nye behov for fællesskab og mødesteder, der opstår i de landsbyer, som er en del af Landsbyen de 7 Sogne på Mors. Det er nogle af de ting, der skal diskuteres på en række workshops i Karby Kuber, hvoraf den første finder sted mandag den 18. april.

Workshoppen tager hul på et længere udviklings- og netværksforløb, der skal undersøge, hvordan landsbykirkerne – både med deres rum og deres mennesker – kan udfylde en funktion i Landsbyen de 7 Sogne, hvor aktiviteter og mødesteder i højere grad skal deles på tværs af landsbyer.

Halvandet års forløb forude
I løbet af det næste halvandet år vil der blive afholdt yderligere to workshops, og imellem workshops fortsættes dialog, udvikling og afprøvning af nye idéer.

Rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv gennemfører projektet i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe bestående af Sognepræst Benedicte Tønsberg,  Menighedsrådsformand Jens Holm, Chresten Søndergaard der er Formand for styregruppen i Landsbyen de 7 Sogne,  Næstformand i Provstirådet Axel Boel og Projektkoordinator Poul Erik Olsen.

Det er Den Folkekirkelige Udviklingsfond, der har bevilliget midler til udviklingsprojektet med titlen ”Folkekirke og landsbyklynger – en undersøgelse af de fremtidige samarbejdsmuligheder – med Landsbyen de 7 Sogne som eksempelprojekt”.

Tilmelding:  Chresten Søndergaard, tlf. 97 76 91 25 , mail chr-gitte@ hotmail.com senest onsdag d. 13. april 2016.

Forfatter

Related posts

Top