Fokus på lægemangel er vigtigere end partiskel

Under overskriften ”Der er ting, der er vigtigere end partiskel” præsenterer tre kandidater til regionsrådsvalget i Nordjylland 5 tiltag, som de i fællesskab bakker op om, for at gøre mere ved lægemanglen på sygehusene i Nordjylland.

Det er Lauge Larsen, Nykøbing (A), Tage Legaard, Snedsted (C) og Erik Holm, Hanstholm (F), der står bag udspillet.

Ingen hurtige og nemme løsninger
Det er samarbejdet omkring foreningen FAST – Fremtidens Akutsygehus i Thisted, der har bragt de tre sammen. Tage Legaard var en af initiativtagerne bag foreningen, som Erik Holm i dag er formand for. Lauge Larsen er medlem af bestyrelsen for FAST:

– Vi er klar over, at der ikke er hurtige og nemme løsninger på de problemer, vi står i nu. Og vi anerkender, at det siddende regionsråd har taget gode initiativer i sagen. Men der er brug for endnu mere og endnu kraftigere handling fra Regionens side, for at få vendt udviklingen, siger de samstemmende. – Med de steder vi bor, er det naturligvis mest akutsygehuset i Thisted, vi har i tankerne, men også andre af regionens sygehuse, er udfordret omkring lægesituationen.

De peger på en række områder, hvor de finder, at der kan og bør sættes mere ind for at afhjælpe lægemanglen:

1. Rekruttering: Indsatsen skal være stærkere, kontinuerlig, og må meget gerne gå nye veje. Og der skal være en mere intens markedsføring af Nordjyske hospitaler og de stillinger, der er ledige der.

2. Stop for nye overlægestillinger i Østdanmark: Der skal være stop for nye overlægestillinger i den østlige del af Danmark så længe der er ledige stillinger i de egne af landet, som er særlig hårdt ramt af lægemangel på sygehusene.

3. Brug nye idéer, som allerede er udviklet: Der skal gøres brug af de idéer, som Dansk Sygeplejeråds medlemmer i Morsø, Thisted og Jammerbugt kommune og Region Nordjylland er kommet med i deres idékatalog: ”Udvikling af det nære sundhedsvæsen”. De peger bl.a. på, at der er mulighed for at sygeplejersker kan overtage nogle af de opgaver, som læger løser i dag. Med den nye videregående APN-uddannelse til sygeplejersker, åbnes der nye muligheder for at se på arbejdsfordelingen mellem læger og sygeplejersker.

4. Læger kan bidrage: Vi skal turde at tage en debat om, hvad vi som samfund kan forvente af læger omkring løsning af problemet. Det er meget dyrt for samfundet at uddanne læger, så det må være rimeligt at forvente et medspil fra lægerne i en situation som den aktuelle. Hvordan dette skal ske, må bero på en aftale mellem Danske Regioner og lægernes organisationer.

5. Bedre samarbejde: Samarbejdet mellem kommunernes, praktiserende lægers og hospitalernes sundhedsarbejde skal udbygges. Er der ting, der kan gøres smartere? Er der opgaver, som kan løses nærmere borgeren? Hvordan får vi det maksimale udbytte af ”Telemedicin”?

– Vi stiller op for tre forskellige partier, men de ting, vi peger på for at afhjælpe lægemanglen, vil vi – på tværs af partiskel – alle være særligt opmærksomme på i Regionsrådet, slutter de.

Foto (arkiv): Henrik Schiøth/TV2 Nord

Forfatter

Related posts

Top