Fokus på kommunal kernevelfærd

Af Ib Poulsen, Kandidat for Dansk Folkeparti, Thisted Kommune

For et par uger siden, skrev limfjord Updates, journalist og de konservatives chef strateg i Thy, en artikel om mig og mit virke i kommunalbestyrelsen i Thisted. ( en noget ensidig artikel som desværre blev fjernet , få timer efter, den var lagt ud på nettet) Her beskrev han , hvor meget jeg havde kæmpet mod at vi i Thisted kommune ikke skulle have asylcentre, end sige drive dem.

Hans konklusion var at jeg havde sejret, i og med asylcentret i Hanstholm, som den sidste, lukker ved udgangen af marts næste år og man derfor ikke behøvede at stemme på mig. At jeg har været medvirkende til at vi i kommunen ikke længere skal drive et af de få tilbageværende asylcentre i kommunen, er jeg helt enig med journalisten i, men at man ikke af den grund ikke behøves at stemme på mig, er jeg selvsagt uenig i.

Der skal da i det nye byråd fortsat være en som holder øje med området og som har modet til at sige flertallet imod og ikke lader sig fedte ind i kommunalbestyrelsen og glemmer hvad man gik til valg på..
At kommunen nu endelig er fravalgt til at drive asylcentre, tolker jeg derhen at der har været massiv modstand imod det.

Der er gennem folketinget kommet styr på området og det smitter af ude i kommunerne, så der nu er råd til mere velfærd i vores dejlige kommune, det være sig bedre normeringer i daginstitutionerne , bedre ældre pleje, bedre forhold for vores handicappede, osv.

Kort sagt kommunen skal bruge sine resourcer på kernevelfærd og ikke bruge resourcer på at drive asyl centre.

Forfatter
Tags

Related posts

Top