Fokus på endnu mere værdi i lokale erhvervsnetværk

2016 var det store etableringsår for de lokale erhvervsnetværk i Salling. Her var fokus primært på opstart og servicering af de enkelte netværk og kontakt til potentielle, nye medlemmer. I 2017 vil der i alle 6 lokale erhvervsnetværk være fokus på at skabe endnu mere værdi for medlemmerne i de enkelte netværk.

Ved nytår 2016 sluttede projekt ’Etablering af lokale erhvervsnetværk’, som Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter havde taget initiativ til efter inspiration fra erhvervsnetværket ’Vækst i Durup’.

I samarbejde med Thomas Rosenkrands fra TR Consult i Durup som tovholder på projektet og med økonomisk støtte fra Skive Kommunes Vækstpulje og LAG Skive-Viborg var det oprindelige mål at etablere i alt 4 slagkraftige og bæredygtige erhvervsnetværk.

Status på projektet ved årets afslutning var dog, at 5 nye, lokale netværk var etableret for virksomheder med tilknytning til områderne omkring landsbyerne i Roslev, Glyngøre, Jebjerg, Balling og Breum, Grønning og omegn.

I etableringsåret blev der naturligvis brugt relativt mange kræfter på opstartsmøder og på at opsøge interesserede medlemmer til de enkelte netværk. Men formålet med hele netværksprojektet har fra start været at skabe værdi for de enkelte medlemmer og på sigt at bidrage til en positiv udvikling for hele Salling-egnens erhvervsliv og landdistrikter.

Netværket fortsætter i 2017
I 2017 drives erhvervsnetværkene videre med stor opbakning fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, men uden økonomisk støtte. Det betyder dog ikke, at der bliver færre medlemsfordele. Ligesom sidste år vil alle medlemmer, som ønsker det, fortsat kunne benytte tilbuddet om netværkets pressearbejde, som er inklusive i medlemskontingentet. Pressearbejdet har til formål at styrke det enkelte medlems synlighed og generere øget medieomtale gennem formidling af virksomhedens erhvervshistorier til presse og øvrige medier.

Som fælles tovholder for alle netværk vil Thomas Rosenkrands desuden fortsat bruge kræfter på at fastholde og tiltrække nye medlemmer til alle netværk. Et nyt tiltag for 2017 er en trykt folder, leveret fra Salling Bogtrykkeri, som udsendes til potentielle, nye medlemmer. Folderen er et middel til at udbrede kendskabet til Sallings lokale erhvervsnetværk i endnu højere grad.

 

Salling Erhvervsnetværk 1

 

Arrangementer skal skabe værdi for medlemmerne
Der vil heller ikke blive færre medlemsaktiviteter, snarere tværtimod. I det kommende år vil Thomas Rosenkrands i endnu højere grad fokusere på at tilbyde arrangementer, som kan skabe mere værdi for de enkelte medlemmer.

– Vi vil arbejde på at gøre det endnu mere konkret, hvad man som virksomhed kan få ud af at være med i et lokalt erhvervsnetværk. Det vil vi gøre ved bl.a. at arrangere en del mindre netværksmøder med færre deltagere, hvor emnerne er mere specifikke og hvor der er plads til sparring undervejs, siger Thomas Rosenkrands.

Han forklarer videre, at der over de næste par uger og frem afvikles lokale møder i de enkelte netværk, hvor nogle medlemmer på skift har takket ja til at være vært for mødet og stiller sin virksomhed til rådighed som konkret ’case’.

– De enkelte værter får mulighed for at få sparring på helt konkrete problemstillinger af 5-10 deltagere, som kan have kendskab til netop den udfordring, man står med. Måske fører mødet til den rigtige løsning, men det afhænger af emnet og temaet, samt hvem der deltager, siger Thomas Rosenkrands.

De første seks møder er allerede programsat med fast dato. Udover lokale netværksmøder er der også planlagt fælles arrangementer for alle netværk, som f.eks. virksomhedsbesøg hos SKOV. Der arbejdes på flere virksomhedsbesøg bl.a. hos Cykelpartner i Jebjerg og NC Nielsen i Balling.

Man kan løbende følge med i de kommende netværksaktiviteter på den fælles hjemmeside for de de lokale erhvervsnetværk i Salling.

Forfatter

Related posts

Top