Føtex sikrer pipelinen gennem uddannelse

Mulighederne for at få et job som ufaglært bliver stadigt færre. Også i detailbranchen, hvor efterspørgslen på faglært arbejdskraft er stigende.

Nye tal fra Danske Regioner og Region Nordjylland afslører, at Danmark i 2025 vil mangle ca. 30.000 faglærte alene inden for kontor, handel og forretningsservice.

Ikke desto mindre er EUC Nordvest fuldt ud gearet til at kunne tage flere detailelever ind. Samtidig er der dog et behov for, at det lokale erhvervsliv står klar til at tilbyde eleverne en læreplads. Det gør man bl.a. i Føtex, hvor der bruges mange ressourcer på uddannelse af medarbejderne. Således også i den lokale Thisted-afdeling, der endda er begyndt at tage elever ind på områder, der tidligere var præget af ufaglært arbejdskraft.

– Dér hvor vi typisk oplever udfordringer er, når den store søgning i detailbranchen går i gang i perioden omkring april og maj. Sidste år oplevede vi, at der var virksomheder, som havde vanskeligt ved at finde de rette profiler, og det kan også sagtens blive tilfældet igen til foråret, fortæller afdelingsleder Anne Mose fra EUD/EUX Business på EUC Nordvest.

Elevplads med ledelsesmæssig potentiale
I Føtex i Thisted har man en klar forventning om, at den stigende efterspørgsel på faglært arbejdskraft også vil være gældende for Føtex-kæden. Derfor har man også en klar strategi for, hvordan man skal sikre den fortsatte tilførsel af faglært arbejdskraft til kædens butikker.

– Vi har brug for dygtige, faglærte medarbejdere, og derfor tager vi også aktivt del i at få udlært flere elever. For os er det en god mulighed for selv at kunne være med til at uddanne og forme potentielle nye medarbejdere og for at sikre, at vi hele tiden har dygtige medarbejdere i pipeline – både på salgsassistents- og på lederniveau, fortæller servicechef Luise Vestergaard og fortsætter:

– Allerede nu kan vi mærke, at porteføljen af kommende ledere i Føtex-kæden er blevet mindre, så det er helt afgørende, at vi også i de lokale varehuse formår at uddanne dygtige medarbejdere, som vi kan arbejde videre på og kvalificere til også at kunne blive gode ledere. Vi skal ikke forvente, at vi bare kan rekruttere udefra.

Trainee-forløb for lederaspiranter
Således kører Føtex trainee-forløb for lederaspiranter, hvor medarbejdere med lederdrømme får mulighed for at bygge endnu mere på deres uddannelse, fx en HD. Og det er allerede på elevniveau, at Føtex kan tilbyde, at man får bygget et ekstra lag på uddannelsen. Således kan en elevplads i Føtex åbne dørene for mange spændende muligheder over tid.

– Dygtige medarbejdere, der både har praktisk erfaring og faglig viden, vil være i høj kurs inden for en lang række områder – også områder, hvor vi ikke tidligere har haft tradition for at anvende faglært arbejdskraft. Et godt eksempel er jobbet som kassemedarbejder. I dag handler det jo ikke længere kun om at sidde bag kassen og scanne varer ind. Det kan også indebære, at man skal hjælpe til i kundeservice, kiosk og bagerudsalg, og at man er med inde over varebestilling med mere. Det er et alsidigt job, der kræver dygtige medarbejdere, og derfor er vi nu – som noget relativt nyt – også begyndt at tage elever ind i vores serviceenhed. Generelt set er jeg ikke i tvivl om, at det er de faglærte, der kommer til at stå stærkest i kampen om de gode jobs i detailbranchen, slutter Luise Vestergaard.

EUC Nordvest starter nye hold på Grundforløb 2 medio januar, så der er ikke lang ventetid, hvis man drømmer om at påbegynde uddannelsen til salgsassistent – eller en af de mange øvrige erhvervsuddannelser, der udbydes lokalt.

Forfatter

Related posts

Top