Fødevareministeren hjælper kyllingerne

Fødevareministeren giver 40 mio. kr. til nye forbedrede fjerkræstalde, der forurener mindre og forbedrer dyrevelfærden.
Publiceret 20. april 2014

Påskekyllinger med mindre stress, hønsefødder med sunde trædepuder og færre udledninger af ammoniak og CO2. Det er effekterne af de 40 mio. kr., fødevareministeren øremærker til indsatser i fjerkræstalde under Landdistriktsprogrammets Miljøteknologiordning i foråret 2014.

– Klima, miljø og dyrevelfærd er tre vigtige prioriteter for regeringen, og det er alle sammen ting, der er med til at give dansk fødevareproduktion det utroligt stærke ry, vi har i udlandet. Så jeg er glad for, at kunne give den her håndsrækning til fjerkræbranchen, der i øjeblikket råber på flere investeringer, siger Dan Jørgensen.

Landmændene kan søge penge til fx varmevekslere, der kan nedbringe energiforbruget i staldene og avancerede computersystemer, der forbedrer klimaet og forholdene for hønsene, så de fx ikke får ødelagt deres trædepuder. Indsatserne giver samlet set mere miljø, bedre økonomi, bedre dyrevelfærd og gør også staldene til sundere arbejdspladser at opholde sig i for medarbejderne.

– De projekter, der bliver givet penge til viser, at dyrevelfærd og miljøtiltag sagtens kan gå hånd i hånd med god konkurrenceevne. Hvis vi kan passe bedre på hønsenes fødder, kan vi også eksportere dem til Kina, hvor den købedygtige middelklasse vokser med raketfart og gerne vil købe danske delikatesser, siger Dan Jørgensen.

Ministeren forventer, at de 40 mio. vil skabe investeringer for flere hundrede mio., når de kommer ud at rulle i branchen.

Forfatter

Related posts

Top