Flyt 10. klasserne til erhvervsskolerne

Valgmuligheder er der nok af, når de unge er færdige med folkeskolen og skal vælge uddannelsesretning: gymnasiet, handels- eller erhvervsskolen. De fleste nordjyder vælger én af de første to, men det burde knap så mange gøre, mener formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Knud Kristensen.

– Vi ser en tendens til, at de unge vælger den uddannelse, der ligner den skolegang, som de er vant til. Her taber erhvervsskolerne terræn, fordi der her er et samspil mellem faglighed og praktik, som de unge ikke har prøvet før. Derfor bør 10. klasse ligge på erhvervsskolerne, så de unge får et bedre indblik i, hvordan det fungerer, siger Knud Kristensen.

Kun 24% vælger erhvervsuddannelserne fra 10. klasse
I 2014 var det lige over 24 procent af de nordjyske elever – svarende til over 8.200 elever – der startede på en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. Til sammenligning tjekkede næsten 67 procent ind på en gymnasial uddannelse, men der langt mere potentiale i erhvervsuddannelserne, mener formanden.

– Vi ved af erfaring, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse, hvis de har taget deres 10. skoleår på en erhvervsskole. Det viser mig, at de unge mennesker har brug for i højere grad at se de mange muligheder, der er. Samtidig skal de opleve studiemiljøet, stemningen og undervisningsformen, siger Knud Kristensen og tilføjer:

– Det skal siges, at Nordjylland er den region i Danmark, hvor den største procentdel af de unge allerede vælger at læse videre på en erhvervsskole. Men der er et potentiale for, at endnu flere vælger den retning. Vi skal bare sørge for at vise vores unge den brede palet af muligheder, der er ved at tage en erhvervsuddannelse, siger Knud Kristensen.

Knud Kristensen mener ikke, at erhvervsskolerne nødvendigvis skal overtage 10. klasserne. Folkeskolen kan stadig stå for undervisningen, som bliver flyttet væk fra folkeskolen, så eleverne kan få en oplevelse af, hvordan erhvervsskolerne er indrettet og fungerer.

Der et højere formål med at få flere til at tage en af de praktiske uddannelser, for en ny skolestruktur kan være med til at forhindre den massive mangel på håndværkere, som Danmark kommer til at stå over for.

– Prognoserne viser, at Danmark kommer til at mangle cirka 30.000 håndværkere i 2020. Det er et vigtigt element at tage med i ligningen, for det vil vi også komme til at mærke her i Nordjylland, hvor vi får brug for faglærte hænder, siger Knud Kristensen.

Forfatter

Related posts

Top