Fløjte i kølergitteret skal forhindre påkørsel af råvildt

Mange har oplevet, at der ud af mørket pludselig kommer et rådyr springende ud foran bilen.

Undvigemanøvren kan være lige så farlig som selve påkørslen, fordi der er risiko for at modkørende, vejtræer eller bløde trafikanter kan blive ramt.

Thy og Mors er et af de steder i landet, hvor GF Forsikring oplever flest påkørsler af råvildt.

– Det vil vi gerne lave om på, siger Lasse Rytter Leander, afdelingschef hos GF Forsikring i Skive, Thy og på Mors.

Derfor modtager ca. 10.000 lokale GF-medlemmer i disse dage en patenteret vildtfløjte, der monteres i bilens kølergitter. Under kørslen afgiver fløjten en højfrekvent lyd, der kan være med til at holde vildtet væk fra vejen.

Gode erfaringer giver tro på effekt
– Vi ved fra kommunerne i Skive, Morsø og Thisted, at hjemmeplejen gennem en årrække har haft gode erfaringer med brug af netop denne vildtfløjte. Den har medvirket til at nedbringe antallet af vildtpåkørsler, og derfor sætter vi det nu i gang som forsøg, siger Lasse Rytter Leander og understreger:

– Fløjten er blot ét element i kampagnen og kan ikke erstatte årvågen kørsel.

Han understreger, at der ikke er garanti for, at vildtet altid hører eller reagerer på fløjten. Erfaringen viser dog, at fløjten får vildtet til at stoppe op eller ændre kurs væk fra vejen.

Det er frivilligt at køre med vildtfløjten, og det har ingen betydning for forsikringsdækningen, uanset om man vælger at montere fløjten eller ej.

Undgå at påkøre et dyr

  • Løft foden fra speederen, når du kører i grønne områder i tusmørke og mørke.
  • Hold øje med lysende øjne i rabatten og sænk farten helt, hvis du ser dem.
  • Husk, at én hjort sjældent kommer alene.
  • Vær ekstra opmærksom i april-maj og oktober-november.

 Hvis du har påkørt en hjort

Er dyret såret?

  • Ring til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral: 1812
  • Marker tydeligt hvor ulykken er sket, f.eks. med en klud
  • Gå aldrig hen til et såret dyr. Hvis dyret har kræfter til at rejse sig, vil det gøre det af sig selv. Større, sårede dyr kan være farlige
  • Følg ikke efter et såret dyr. Det kan ødelægge sporet for schweisshunden, der sendes ud for at lede efter dyret

Er dyret dødt?

  • Træk det døde dyr ud i rabatten
  • Ring til Vejdirektoratet på 80 20 20 60 (motorvej/statsvej) eller Falck på 70 10 20 30 (kommunal vej)

Kilder: Dyrenes Beskyttelse og Naturstyrelsen

Forfatter

Related posts

Top