Flertal stemte for vederlags-stigninger

Helt som ventet, endte en afstemning i Økonomiudvalget i Thisted Kommune med et flertal for forhøjelse af vederlagene til de arbejdende næstformænd. Der er dog én undtagelse, idet Niels Jørgen Jensen (V) samtidig med hans næstformandspost i Økonomiudvalget også er valgt til viceborgmester.

Vederlagsændringerne vedrører derfor kun næstformændende i nedenstående udvalg:
– Børne- og Familieudvalget
– Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
– Klima-, MIljø og Teknikudvalget
– Social- og Sunhedsudvalget

Helt konkret er der lagt op til, at vederlagene hæves med 21.080 kr. fra de godt 76.000 kr. om året de får nu til ca. 97.000 kr. om året.

Nu skal punktet på dagordenen i Kommunalbestyrelsen hhv. d. 30. januar og d. 27. februar.

Ændringerne i vederlagene ventes at træde i kraft pr. 1. marts 2018.

De stemte for:
Ulla Vestergaard (S
Niels Jørgen Pedersen (V)
Peter Larsen (V)
Henning Holm (S)

De stemte imod:
Morten Bo Bertelsen (F)
Jens Kr. Yde (C)
Ib Poulsen(O)

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top