Flere unge og ressourcestærke vælger at flytte til Mors

 

Den holder ikke rigtig mere – den gamle forestilling om, at de tyndere befolkede områder bare tiltrækker borgere på overførselsindkomster. I hvert fald ikke når det gælder Mors.

Morsø Kommune har gravet i Danmarks Statistiks oplysninger om til- og fraflyttere i årene 2014-16, og her gemmer sig flere positive tendenser. 

Flere med uddannelse
– Alene det, at 131 uddannelsessøgende flyttede til Mors i 2016, er en positiv overraskelse. Vi har vel tidligere haft den opfattelse, at uddannelsessøgende primært var en befolkningsgruppe, der flyttede fra Mors, men der er altså også tiltrækning og trafik den anden vej – til Mors, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune.

Det samme gælder den uddannelsesmæssige baggrund for tilflytterne. F.eks. er der langt flere tilflyttere med en videregående uddannelse, end tidligere antaget. – I årene fra 2014-16 er antallet af tilflyttere med en videregående uddannelse øget med 40 personer. Det er også i denne gruppe, vi finder mange fraflyttere, men netto er antallet af borgere med en videregående uddannelse i Morsø Kommune øget med 25 personer i årene fra 2014-16, siger Hans Ejner Bertelsen og glæder sig over at tendensen ligeledes er, at flere ressourcestærke borgere bliver boende på Mors, en tendens der viser sig tydeligt i udviklingen mellem 2015-2016.   

Færre udenfor arbejdsmarkedet
For gruppen af borgere udenfor arbejdsmarkedet ser tendensen ud til at være modsat. Fx viser til- og fraflytningsmønstret for kontanthjælpsmodtagere et fald på 14 personer i årene fra 2014-16, og for førtidspensionister er der tilsvarende et fald på 5 personer i årene fra 2014-2016.

I 2016 flyttede 43 modtagere af kontanthjælp til Mors, mens antallet af tilflyttere i job var på i alt 140.

 

– Vi skal være forsigtige med at tolke alt for konkret på tallene, men tendensen er positiv og den rokker ved billedet af, at tyndere befolkede områder ikke tiltrækker ressourcestærke personer, siger Hans Ejner Bertelsen

 

Forfatter

Related posts

Top