Flere sorte huse i Agger

Den Selvejende Institution til bevarelse af de sorte huse i Agger får nu tre huse mere under vingerne.

Thisted Kommune har nemlig overtaget De sorte huse fra Kystdirektoratet, efter at først Sydthy og siden Thisted Kommune har lejet husene og genudlejet dem til Den Selvejende Institution, der drives af frivillige.

I lejeperioden har Kystdirektoratet selv rådet over tre af husene nemlig Flyverhus, Oliehus og Gedehus, men nu er alle husene og området overdraget til Thisted Kommune.

Derfor skulle udvalget for klima, miljø og teknik tage stilling til driften af de tre bygninger, og det var ikke svært at beslutte, at de frivillige i Agger også skal stå for driften af de tre huse.

Det kræver, at lejekontrakten bliver genforhandlet, og lejen bliver fastsat, så der er taget hensyn til, at Den Selvejende Institution har ansvaret for at holde husene i god stand, så de fremstår som oprindeligt.

De sorte huse i Agger var oprindelig arbejdsplads for det daværende Vandbygningsvæsenet, nu Kystdirektoratet.

Forfatter

Related posts

Top