Flere Socialdemokrater på Mors

Socialdemokraterne på Mors har fået 10% flere medlemmer i 2016. Det kom frem, da man holdt generalforsamling i Støberisalen.

Formand Knud Boll kunne byde velkommen til en velbesøgt generalforsamling, hvor der var deltagelse af Simon Kollerup, som er kredsens folketingsmedlem.

I beretningen kunne formanden berette om et medlemstal som er steget ca. 10 % i det forløbne år, som ellers ikke havde budt på den store medlemsaktivitet, udover et fælles arrangement med LO Thy Mors omkring 1. maj.

– Men det ser anderledes ud i 2017, der som bekendt jo er valgår, med valg til både kommunalbestyrelse og regionen, og der vil alle kræfter blive sat til for at sikre et godt valg til vores kandidater, lød det fra Knud Boll.

Beretningen blev godkendt, med ønsket om mere synlighed i det politiske landskab.

Kasserer Tove Bak gennemgik regnskabet som viser en stigende pengebeholdning.

Formand Knud Boll blev genvalgt for en ny 2 årig periode.

Jens Dahlgaard og Vera Madsen ønskede ikke genvalg, sidstnævnte for øvrigt efter 57 års bestyrelsesarbejde. Nyvalgt blev Svend Erik Jørgensen, daglig leder af Perlen og John Christiansen, formand for Fødevareforbundet NNF.

Endvidere blev Simon Kollerup genvalgt som foreningens folketingskandidat, ligeledes blev Viggo Vangsgaard valgt som borgmesterkandidat og endelig Lauge Larsen som kandidat til regionsrådet.

Efter generalforsamlingen orienterede henholdsvis Simon Kollerup, Viggo Vangsgaard og Lauge Larsen fra arbejdet i de politiske fora, efterfulgt af en levende debat.

Forfatter

Related posts

Top