Flere penge til vækstpiloter på landet

På blot seks uger er puljen til landdistriktsvækstpiloter opbrugt, melder Innovationsfonden, der administrerer midlerne. Det ærgrer Djøf og Landdistrikternes Fællesråd, som håber, at erhvervsministeren vil afsætte flere penge til ordningen.

De 10 millioner kr. til landdistriktsvækstpilotordningen, der støtter små og mellemstore virksomheder uden for de største byer, som ønsker at ansætte en akademiker, er revet væk. Det ærgrer formand for Djøf Privat Henrik Funder og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Formændene har skrevet et fælles indlæg i tirsdagens udgave af Jyllands-Posten.

– Debatten om, hvordan vi skaber vækst og udvikling i landdistrikterne har stået på i mange år. Det er godt og nødvendigt, og vi ser en stadig stigende politisk interesse for at sikre en mere balanceret udvikling i Danmark. Derfor er der også brug for at styrke de initiativer, der viser sig rent faktisk at virke, skriver de blandt andet.

De ti millioner, der årligt kan uddeles via puljen, bruges til løntilskud til højtuddannede og reducerer dermed virksomhedernes økonomiske risiko ved at tage nye medarbejdertyper ind.

DJØF

Nyansatte akademikere kan ses på bundlinien
En ny analyse fra Djøf og Akademikernes A-Kasse dokumenterer, at det kan aflæses direkte på bundlinjen, når mindre virksomheder ansætter deres første akademiker. En virksomhed, der ansætter sin første akademiker, vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end virksomheder uden akademikere i medarbejderstaben. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte

Djøf og Landdistrikternes Fællesråd håber derfor, at erhvervsminister Brian Mikkelsen og partierne vil prioritere flere midler til ordningen.

– Efter vores opfattelse bør regeringen og Folketinget se at finde nogle flere penge i en fart. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis man ikke kan imødekomme ønskerne fra virksomhederne i landdistrikterne om at få ansat en vækstpilot. Især fordi vi også kan se, at det skaber vækst og beskæftigelse, når små og mellemstore virksomheder ansætter akademikere, skriver de.

Landdistrikternes Fællesråd og Djøf arbejder på at fremme forskellige typer erhvervsfremme målrettet de små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne, for på den måde at styrke tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, som er en grundlæggende forudsætning for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Foto: Jens Astrup

Forfatter

Related posts

Top