Flere penge til bedre sundhed

Af Torsten Schack Pedersen, MF(V), skatteordfører

Der er brug for at gøre det danske sundhedsvæsen endnu bedre, og det vil vi bruge 16 mia. kr. mere på end i dag. Det er en milliard mere end regeringen. Det er jeg stolt af.

Vi vil styrke fokus på kronikere, ældre medicinske patienter, vi vil gøre kræftbehandlingen bedre med en Kræftpakke IV og vi vil styrke patienternes rettigheder ved at genindføre behandlingsgarantien. Venstres nye sundhedsudspil skal sikre en bedre helhed og give patienterne rettigheder tilbage, som de har mistet under denne regering.

Vi finder pengene ved at sætte ulandsbistanden ned til FNs anbefalede niveau og ved at stramme asylpolitikken. Vores prioritering er klar – vi vil bruge pengene på vores fælles sundhed.

Venstre viste gennem sine seneste 10 år i regering, at vi sætter sundhed højt på dagsordenen og patienten i centrum. 600.000 benyttede sig af det frie, udvidede sygehusvalg. Ventelisterne blev reduceret med fem uger. Produktiviteten i sundhedssektoren blev øget, så man kunne behandle 123 patienter for samme pris, som det tidligere kostede at behandle 100 patienter.

Den nuværende regering har trods fine løfter ikke gjort nok over de seneste fire år. Det skortede ikke på løfter – heller ikke på sundhedsområdet, men desværre er alt for få blevet til noget. Ventetiden skulle ned, kræftpatienterne skulle have én ansvarlige læge tilknyttet behandlingsforløbet og Helle Thorning slog fast, at nu skulle det endegyldigt være slut med patienter på gangene. Der er stadig overbelægning på sygehusene, løftet om en enkelt læge i kræftforløb er ikke indfriet og i vores egen Region Nordjylland er ventetiden endog steget. Sundhed er et vigtigt område for rigtig mange mennesker, derfor fortjener det bedre end tomme løfter uden handling.

Regeringen har talt meget om ulighed i sundhed. Der skulle være mindre sundhedsmæssig forskel på tværs af sociale grupper, men endnu en gang har man gjort det stik modsatte. Som noget helt nyt har regeringen indført forskellig behandlingsgaranti alt efter, om man er i arbejde eller ej. Er man arbejdsløs, skal man vente to måneder på at blive opereret, hvor man kun skal vente en måned, hvis man er i arbejde. Det er da om noget forskelsbehandling!

Vi skal tilbage til et sundhedsvæsen, der har patienten i centrum – og det vel at mærke alle patienter, uanset om man er direktør eller ufaglært, nordjyde eller københavner. Venstre viste konkrete resultater til glæde for patienterne, og det vil vi gøre igen.

Forfatter

Related posts

Top