Flere læger til Børne- og Ungepsykiatrien

20 millioner kroner, som politikerne i det nordjyske regionsråd afsatte i forbindelse med budgetforliget for 2022, er nu fordelt ud på de nordjyske hospitaler.

Pengene skal afhjælpe det akutte kapacitetspres på hospitalerne og styrke det videre arbejde med arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering af personale.

Aalborg Universitetshospital fik med budgetaftalen tildelt 14,6 mio. kr. Her vil en stor del af pengene gå til Akut-afsnittet. Regionshospital Nordjylland i Hjørring fik 3,1 mio.kr., som hospitalet bruger på at løfte kapaciteten i Akutafdelingen, det medicinske område, og Børneafdelingen.

Desuden er der blevet afsat 2,3 mio. kr. til Psykiatrien i budgetaftalen.

Pengene bruges til at forbedre udfordringerne med kapaciteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien og skal således styrke udrednings- og behandlingskapaciteten. Konkret vil midlerne blive anvendt til besættelse af tre nye speciallægestillinger, som forventes besat i løbet af første kvartal 2022.

Foto: Line Bloch Klostergaard

Forfatter

Related posts

Top