Flere læger på vej til Nordjylland

Aalborg Universitet får lov at uddanne dobbelt så mange læger som hidtil.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) har givet universitetet lov til at optage 100 nye studerende på uddannelsen hvert år i stedet for den nuværende kvote på 50.

Ministeren siger til Nordjyske, at hun håber på, at dette kan være med til at afhjælpe den akutte lægemangel i regionen.

Næsten hver tredie læge i Region Nordjylland er over 60 år og derfor haster det ifølge Regionsrådsformand Ulla Astman med at få uddannet nye læger lokalt.

Forfatter

Related posts

Top