Flere klasseskift skader skolegangen

Når en skolelev skifter klasse eller skole kan det betyde en forbedring for eleven. Men ofte er klasseskiftet et udtryk for problemer, som flytter med.

Nye tal viser nemlig, at elever, der skifter klasse flere gange, får dårligere eksamenskarakterer. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Hvis man tager en gennemsnitlig dansk skoleklasse på 25 elever, vil der være tre eller fire af eleverne, som har gået i samme klasse helt frem til og med 9. klasse. Otte elever har skiftet klasse én gang, syv elever har skiftet to gange, fire elever har skiftet tre gange – og to eller tre elever har i løbet af deres skoletid gået i fire forskellige klasser eller endnu flere. Og statistisk set vil eleverne med ingen eller kun ét klasseskifte være dem, som forlader skolen med de højeste afgangskarakterer.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik, som baserer sig på, at det i forbindelse med udviklingen af et nyt lærer-elev-register for første gang er blevet registreret, hvor mange forskellige klasser hver enkelt skoleelev har gået i.

Analysen peger på, at skiftet fra 6. til 7. klassetrin er suverænt det tidspunkt i danske børns skoleforløb, hvor flest skifter klasse, idet godt halvdelen af alle skift foregår lige akkurat her.

Forfatter
Tags

Related posts

Top