Flere kan søge penge til kystbeskyttelse

Puljen for tilskud til kystbeskyttelse åbner nu for ansøgninger.

Der er 90 mio. kroner i puljen i denne runde, og ansøgningskriterierne er udvidet, så flere kystbeskyttelsesprojekter kan komme i betragtning til støtte og medfinansiering.

– Vi står over for store udfordringer med stigende havvand som følge af klimaforandringerne. Vi skal ruste os mod oversvømmelser og erosion fra havet. Mange danskere frygter allerede for deres hjem og ejendele. Derfor skal vi i gang nu med at tilpasse samfundet til de klimaforandringer, som allerede er her, og der fremover kun kommer til at påvirke vores liv endnu mere, udtaler miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har med Aftale om Finansloven 2021 afsat yderligere 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og udvide kriterierne for relevante ansøgere.

Puljen er åben for ansøgninger frem til den 30. september 2021.

Se hvordan du søger HER.

Fakta

  • På ca. 2.160 km af den danske kyststrækning anbefales der i Kystplanlægger.dk i dag en reduktion af risikoen på grund af potentielle udfordringer med oversvømmelse og/eller kysttilbagerykning (erosion). Ca. 430.000 mennesker kan i dag blive direkte berørt.
  • Om 50 år er den potentielle udfordring ifølge Kystplanlægger steget til ca. 3.070 km kyst på grund af bl.a. klimaforandringer. Dette vil berøre ca. 523.000 mennesker.
  • Der er derfor brug for langsigtede helhedsløsninger, der forebygger mod oversvømmelse og kysttilbagerykning, og som tager hensyn til de forskellige interesser, der måtte være på kysten. Det er projekter, der imødekommer disse udfordringer, der kan være berettigede til at modtage medfinansiering fra puljen.
  • Med aftale om finansloven for 2019 blev der afsat en samlet tilskudspulje på 80,6 mio. kroner i finansårene 2020 og 2021 til medfinansiering af diger ved Vadehavet og kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen for kysterosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.

Foto: Miljøministeriet

Forfatter

Related posts

Top