Flere brande påvirker regnskabet hos Thisted Forsikring

Med et resultat før skat for 1. halvår 2018 på 4,5 mio. kr. fastholder Thisted Forsikring et positivt resultat trods et større antal brandskader i perioden.

– Resultatet er mindre end det forventede, men set i lyset af det unormalt høje antal storskader på brandforsikringer, som påvirker resultatet negativt med 11 mio. kr., glædes vi over, at den underliggende skadesforretning stadigvæk er kernesund, fortæller administrerende direktør Dennis René Petersen.

– Vi har i de foregående to år haft et lavt antal storskader, så fordi vi i dette halvår får et lidt større antal storskader, der koster på bundlinjen, bekymrer det os ikke. I bund og grund er vores eksistensberettigelse jo, at nogle kunder har skader, og engang imellem er det så et større antal brandskader, siger Dennis René Petersen.

Kundetilgangen fortsætter
Præmieindtægterne i Thisted Forsikring udgør i 1. halvår 2018 177 mio. kr., hvilket er en stigning på 11 % i forhold til samme periode i 2017.

– De seneste års markante kundetilgang fortsætter, og det glæder os naturligvis. Vi fortsætter vores strategi med at have en dyb involvering i lokalsamfundet, og vi fastholder vores fokus på at styrke selskabets kerneforretning, herunder kundeloyaliteten, siger Dennis René Petersen, som forventer, at kundetilgangen vil fortsætte i 2. halvår 2018, omend i et mindre omfang.

Foto: Mette Johnsen

Forfatter

Related posts

Top