Flere behandles for brystkræft inden for anbefalet tidsfrist

Nye tal for overvågning af kræftbehandling i hele landet viser, at Region Nordjylland i 4. kvartal 2020 havde landets højeste målopfyldelse for brystkræft.

91 procent af patienterne blev behandlet inden for standardforløbstiden, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

– Det glæder mig, at vi sideløbende med corona-krisen har fastholdt et højt fagligt niveau på kræftbehandlingen, og at det lykkes på brystkræftområdet at få flere patienter udredt og behandlet inden for den anbefalede forløbstid, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Ulla Astman. Foto: Line Bloch Klostergaard

For brystkræft er den anbefalede tid fra henvisningen modtages på afdelingen for undersøgelse til patientens første besøg maksimalt 6 kalenderdage. Den anbefalede tid fra første besøg på afdelingen til undersøgelsen/udredningen afsluttes er maksimalt 8 kalenderdage.

For hele kræftområdet præsterede Region Nordjylland en målopfyldelse på 81 procent i 4. kvartal og ligger dermed lige over landsgennemsnittet på 80 procent.

Den positive udvikling i tallene for behandling for brystkræft skyldes flere faktorer.

Når pakkeforløb ikke kan holde sig inden for den anbefalede ramme, bliver det nærmere undersøgt hvorfor med henblik på forbedringer. På brystkræftområdet har det blandt andet ført til ændring af arbejdsgange. For eksempel at der forudbestilles tid til operationer, inden patienter er færdige med at blive udredt.

Dialogen mellem afdelinger, der samarbejder om brystkræftforløbene på Aalborg Universitetshospital, er også styrket. For eksempel fremrykkes operationstider, hvis der opstår forsinkelse i udredningsperioden for sygdommen.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top