Flere årsager til iltsvind i Limfjorden

Limfjorden døjer lige nu med iltsvind i Lovns Bredning og Skive Fjord.

Og årsagerne til iltsvindet kan være flere.

Den megen regn i juli medfører nemlig, at mange rensningsanlæg slet ikke kan følge med. Så opstår fænomenet regnbetinget overløb. Sådan kaldes det, når et rensningsanlæg løber over sine bredder pga. regnvejr og urenset spildevand derfor uhindret kan løbe ud i vandløb, fjorde og havet.

Disse overløb kan i værste fald medføre iltsvind. Andre årsager kan være landbruget, men her er markerne lige nu med afgrøder, og derfor er udsivningen lige nu minimal.

Læs også:

Dårligt vejr giver iltsvind i Limfjorden

Forfatter

Related posts

Top