Fiskerne mangler at fange 100.000 ton tobis

Tobissæsonen i år har været den bedste i 10 år og alligevel mangler fiskerne at fiske over 100.000 ton tobis.

– Hovedforklaringen er, at vi mangler kapacitet til lands og til vands, både når det gælder fabrikker og fartøjer, siger Svend Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening til DR.

Sæsonen for tobis sluttede ved månedsskiftet, og de danske fiskere har landet 355.000 ton tobis – den største mængde i mere end ti år. Men tobiskvoten var på hele 458.000 ton.

Kapaciteten i den danske industriflåde og på fiskemelsfabrikkerne er blevet reduceret, fordi der har været en årrække med meget svingende kvoter af tobis og andre industriarter. I dag er der kun tre store fabrikker tilbage, som ligger henholdsvis i Thyborøn, Hanstholm og Skagen.

Foto : Lingbank Hanstholm

Forfatter

Related posts

Top