Fiskeriaftale med Norge i hus

Efter to forhandlingsrunder har EU og Norge indgået en aftale om fiskerierne i Nordsøen og Skagerrak for 2016. Dermed kan danske fiskere fortsætte de vigtige fiskerier i hele Nordsøen og Skagerrak – både i EU og norske farvande efter nytår.

Fiskebestandene i Nordsøen og Skagerrak har det generelt godt, og derfor er der stigninger for stort set alle arter. Eksempelvis stiger kvoten for torsk med 15 %, kuller stiger med 30 % og kvoten for rejer i Skagerrak stiger 38 %.

– Fiskerne har i række år været underlagt strenge begrænsninger i mulighederne for at fiske. Nu ser vi resultatet af anstrengelserne, nemlig at kvoterne stiger – og det har fiskerne fortjent, siger Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

I 2016 introduceres landingsforpligtelsen for yderligere fiskerier, som betyder, at fiskerne skal bringe alle fangster af de omfattede arter i land. For de bestande, der bliver omfattet af landingsforpligtelsen fra 2016, ændres kvoterne fra at gælde landinger til at gælde fangster. I den forbindelse sker der en opjustering af kvoterne for kuller, sej, rødspætter og rejer, som afspejler den mængde af disse arter, som hidtil er blevet smidt ud, men som nu skal med i land. Spørgsmålet om tillæg for fuldt dokumenteret fiskeri udestår.

– Landingsforpligtelsen er hjørnestenen i hele reformen af EU’s fælles fiskeripolitik. Med en justering af kvoterne får fiskerne mulighed for en økonomisk præmie, hvis de bliver bedre til at fiske mere selektivt og undgå at fange de mindste fisk, siger Eva Kjer Hansen.

Forfatter

Related posts

Top