Fiskere og naturvenner vil frede en tiendedel af hav om Danmark

Selv om naturvenner og fiskere ikke altid ser ens på forhold for havmiljøet, afleverer de i dag et fælles forslag til regeringen om at gøre ti procent af havarealerne i Nordsøen, Østersøen og Skagerrak til totalt fredet område.

Forslaget kommer fra Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening (DN).

De to organisationer har slået sig sammen for at give regeringen et bud på, hvordan man bedst tilgodeser både natur- og fiskeriinteresser.

Forslaget kommer ikke ud af ingenting. Der forestår politiske forhandlinger om en ny havplan og en havstrategi. Det er her de to organisationer håber, at deres forslag kan tages med.

I grove træk lyder forslaget på 26 områder, der bør erklæres som urørt hav. Det betyder, at der hverken må fiskes eller drives nogen form for erhvervsmæssig udnyttelse.

De udgør omkring ti procent af havarealet i de tre farvande. I dag er det ifølge de to organisationer kun 0,03 procent af dansk havareal, der formelt er omfattet af forbud mod alle former for fiskeri.

I en skriftlig kommentar roser Lea Wermelin de to organisationer for at samarbejde om forslaget. Derudover gør hun klart, at det er vigtigt også at kigge på de mange andre interesser på havet – blandt andet havvind.

– Vi har selv et arbejde i gang med at se på, hvordan vi kan passe bedre på havmiljøet og få udledt færre næringsstoffer, ligesom vi skal have udvalgt de områder, der skal særligt beskyttes. Det hele skal gå op i en højere enhed, siger hun.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top